Wortschàtz vum Milhüüser Dialekt

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Milhüüser Wàppa
Zruck zum àlemànnischa Wiktionary

Do steht a Wortschàtz-Sàmmlung ìm Elsassischa vu dr Milhüüsergegend.


Bedittung vu da Àbkìrzunga:

 • N: Nomen (Subschtàntiv)
 • m: masculin
 • f: feminin
 • nt:neutrum
 • pl: pluràl
 • Adj: Adjectiv
 • Adv: Adverb
 • Lok: Lokution
 • Präp: Präposition
 • V: Verb


Zàhla[Quälltäxt bearbeite]

Zàhla

 Zàhl  DitschZahl  Frànzeeschnombre  Anglischnumber   Kat:N f Pluràl:Zàhla


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 null  Ditschnull  Frànzeeschzéro  Anglischzero   Kat:Zàhl (0)

 eins  Ditscheins  Frànzeeschun  Anglischone   Kat:Zàhl (1)

 zwei  Ditschzwei  Frànzeeschdeux  Anglischtwo   Kat:Zàhl (2)

 drèi  Ditschdrei  Frànzeeschtrois  Anglischthree   Kat:Zàhl (3)

 viar  Ditschvier  Frànzeeschquatre  Anglischfour   Kat:Zàhl (4)

 fìmf  Ditschfünf  Frànzeeschcinq  Anglischfive   Kat:Zàhl (5)

 sechs  Ditschsechs  Frànzeeschsix  Anglischsix   Kat:Zàhl (6)

 sewena  Ditschsieben  Frànzeeschsept  Anglischseven   Kat:Zàhl (7)

 àcht  Ditschacht  Frànzeeschhuit  Anglischeight   Kat:Zàhl (8)

 niin  Ditschneun  Frànzeeschneuf  Anglischnine   Kat:Zàhl (9)

 zehna  Ditschzehn  Frànzeeschdix  Anglischten   Kat:Zàhl (10)

 elfa  Ditschelf  Frànzeeschonze  Anglischeleven   Kat:Zàhl (11)

 zwälfa  Ditschzwölf  Frànzeeschdouze  Anglischtwelve   Kat:Zàhl (12)

 dritzenna  Ditschdreizehn  Frànzeeschtreize  Anglischthirteen   Kat:Zàhl (13)

 viarzenna  Ditschvierzehn  Frànzeeschquatorze  Anglischfourteen   Kat:Zàhl (14)

 fufzenna  Ditschfünfzehn  Frànzeeschquinze  Anglischfifteen   Kat:Zàhl (15)

 sachzenna  Ditschsechzehn  Frànzeeschseize  Anglischsixteen   Kat:Zàhl (16)

 sìbzenna  Ditschsiebzehn  Frànzeeschdix-sept  Anglischseventeen   Kat:Zàhl (17)

 àchtzenna  Ditschachtzehn  Frànzeeschdix-huit  Anglischeighteen   Kat:Zàhl (18)

 niinzenna  Ditschneunzehn  Frànzeeschdix-neuf  Anglischnineteen   Kat:Zàhl (19)

 zwànzig  Ditschzwanzig  Frànzeeschvingt  Anglischtwenty   Kat:Zàhl (20)

 drissig  Ditschdreißig  Frànzeeschtrente  Anglischthirty   Kat:Zàhl (30)

 viarzig  Ditschvierzig  Frànzeeschquarante  Anglischforty   Kat:Zàhl (40)

 fufzig  Ditschfünfzig  Frànzeeschcinquante  Anglischfifty   Kat:Zàhl (50)

 sachzig  Ditschsechzig  Frànzeeschsoixante  Anglischsixty   Kat:Zàhl (60)

 sìbtzig  Ditschsiebzig  Frànzeeschsoixante-dix  Anglischseventy   Kat:Zàhl (70)

 àchtzig  Ditschachtzig  Frànzeeschquatre-vingts  Anglischeighty   Kat:Zàhl (80)

 niinzig  Ditschneunzig  Frànzeeschquatre-vingt-dix  Anglischninety   Kat:Zàhl (90)

 hundert  Ditschhundert  Frànzeeschcent  Anglischhundred   Kat:Zàhl (100)

 tàuisig  Ditschtausend  Frànzeeschmille  Anglischthousand   Kat:Zàhl (1000)


 erscht  Ditscherster  Frànzeeschpremier  Anglischfirst   Kat:Zàhl-Adj

 zweit  Ditschzweiter  Frànzeeschdeuxième  Anglischsecond   Kat:Zàhl-Adj

 drìtt  Ditschdritter  Frànzeeschtroisième  Anglischthird   Kat:Zàhl-Adj

 viart  Ditschvierter  Frànzeeschquatrième  Anglischfourth   Kat:Zàhl-Adj

 fìmft  Ditschfünfter  Frànzeeschcinquième  Anglischfifth   Kat:Zàhl-Adj

 sechst  Ditschsechster  Frànzeeschsixième  Anglischsixth   Kat:Zàhl-Adj

 sìebt  Ditschsiebter  Frànzeeschseptième  Anglischseventh   Kat:Zàhl-Adj

 àcht  Ditschachter  Frànzeeschhuitième  Anglischeighth   Kat:Zàhl-Adj

 niint  Ditschneunter  Frànzeeschneuvième  Anglischninth   Kat:Zàhl-Adj

 zenht  Ditschzehnter  Frànzeeschdixième  Anglischthenth   Kat:Zàhl-Adj

 elft  Ditschelfter  Frànzeeschonzième  Anglischeleventh   Kat:Zàhl-Adj

 zwälft  Ditschzwölfter  Frànzeeschdouzième  Anglischtwelveth   Kat:Zàhl-Adj

 drittzent  Ditschdreizehnter  Frànzeeschtreizième  Anglischthirteenth   Kat:Zàhl-Adj

 viarzent  Ditschvierzehnter  Frànzeeschquatorzième  Anglischfourteenth   Kat:Zàhl-Adj

 fufzent  Ditschfünfzehnter  Frànzeeschqunzième  Anglischfifteenth   Kat:Zàhl-Adj

 sachzent  Ditschsechzehnter  Frànzeeschseizième  Anglischsixteenth   Kat:Zàhl-Adj

 sìbzent  Ditschsiebzehnter  Frànzeeschdix-septième  Anglischseventeenth   Kat:Zàhl-Adj

 àchtzent  Ditschachtzehnter  Frànzeeschdix-huitième  Anglischeighteenth   Kat:Zàhl-Adj

 niinzent  Ditschneunzehnter  Frànzeeschdix-neuvième  Anglischnineteenth   Kat:Zàhl-Adj

 zwànzigscht  Ditschzwanzigster  Frànzeeschvingtième  Anglischtwentieth   Kat:Zàhl-Adj


 a hälfta  Ditschein halb  Frànzeeschun demi  Anglischhalf   Kat:Quàntum (1/2)

 ànderdhàlwa  Ditscheins un ein halb  Frànzeeschun et demie  Anglischone and a half   Kat:Quàntum (1 + 1/2)

 zweiahàlb  Ditschzwei un ein halb  Frànzeeschdeux et demie  Anglischtwo and a half   Kat:Quàntum (2 + 1/2)


 z'hàlb zweit  Frànzeeschà deux   Kat:LokSa sìn z'hàlb zweit kumma.  FrànzeeschIls sont venus à deux (personnes).)

 z'hàlb drìtt  Frànzeeschà trois   Kat:LokSa wohna z'hàlb drìtt ìn dam Hüss.  FrànzeeschIls vivent à trois dans cette maison.)

 z'hàlb viart  Frànzeeschà quatre   Kat:Lok

 z'hàlb fìmft  Frànzeeschà cinq   Kat:Lok

 z'hàlb sechst  Frànzeeschà six   Kat:Lok

 z'hàlb sìbt  Frànzeeschà sept   Kat:Lok

 z'hàlb àcht  Frànzeeschà huit   Kat:Lok

 z'hàlb niint  Frànzeeschà neuf   Kat:Lok

 z'hàlb zehnt  Frànzeeschà dix   Kat:Lok

Fàrwa[Quälltäxt bearbeite]

Fàrwa

 Fàrb  DitschFarbe  Frànzeeschcouleur  Anglischcolor   Kat:N f Pluràl:Fàrwa


 rot  Ditschrot  Frànzeeschrouge  Anglischred   Kat:Adj Red.svg
 rossarot  Ditschrosa  Frànzeeschrose  Anglischpink   Kat:Adj Chs2 Redl40.png
 orange  Ditschorange  Frànzeeschorange  Anglischorange   Kat:Adj Solid orange.svg
 gaal  Ditschgelb  Frànzeeschjaune  Anglischyellow   Kat:Adj Solid yellow.svg
 grian  Ditschgrün  Frànzeeschvert  Anglischgreen   Kat:Adj Solid green.svg
 blàui  Ditschblau  Frànzeeschbleu  Anglischblue   Kat:Adj Solid blue.svg
 vèialett  Ditschviolett  Frànzeeschviolet  Anglischpurple   Kat:Adj Solid purple.svg
 brüün  Ditschbraun  Frànzeeschbrun  Anglischbrown   Kat:Adj Solid brown.svg
 beige (bèèsch)  Ditschbeige  Frànzeeschbeige  Anglischbeige   Kat:Adj Chem-de-H.svg
 wiss  Ditschweiß  Frànzeeschblanc  Anglischwhite   Kat:Adj Cosmic latte Illuminant E gamma.svg
 gràui  Ditschgrau  Frànzeeschgris  Anglischgrey   Kat:Adj Solid grey.svg
 schwàrz  Ditschschwarz  Frànzeeschnoir  Anglischblack   Kat:Adj Solid black.svg


 heiter  Ditschhell  Frànzeeschclair  Anglischlight   Kat:Adj Vogelaugenahorn.jpg
 dunkel  Ditschdunkel  Frànzeeschfoncé  Anglischdark   Kat:Adj Eg-længdesnit.JPG
 heiterblàui  Ditschhellblau  Frànzeeschbleu clair  Anglischlightblue   Kat:Adj Color icon Light Cornflower blue.svg
 dunkelblàui  Ditschdunkelblau  Frànzeeschbleu foncé  Anglischdarkblue   Kat:Adj 000080 Navy Blue Square.svg
 heiterbrüün  Ditschhellbraun  Frànzeeschbrun clair  Anglischlightbrown   Kat:Adj Chem-de-Hm.svg
 dunkelbrüün  Ditschdunkelbraun  Frànzeeschbrun foncé  Anglischdarkbrown   Kat:Adj Maroon.svg

Fàmìlia[Quälltäxt bearbeite]

Fàmìlia

 Fàmìlia  DitschFamilie  Frànzeeschfamille  Anglischfamily   Kat:N f Pluràl:Fàmìlia


 Mànn  DitschMann  Frànzeeschmari  Anglischhusband   Kat:N m Pluràl:Manner

 Fràui  DitschFrau  Frànzeeschfemme  Anglischwife   Kat:N m Pluràl:Fràuia

 Vàtter  DitschVater  Frànzeeschpère  Anglischfather   Kat:N m Pluràl:Vatter

 Müeter  DitschMutter  Frànzeeschmère  Anglischmother   Kat:N f Pluràl:Miater

 Pàppa  DitschPapa  FrànzeeschPapa  AnglischDad   Kat:N f Pluràl:Pàppa

 Màmma  DitschMama  FrànzeeschMaman  AnglischMumm   Kat:N f Pluràl:Màmma

 Unkel  DitschOnkel  Frànzeeschoncle  Anglischuncle   Kat:N m Pluràl:Unkel

 Tànta  DitschTante  Frànzeeschtante  Anglischaunt   Kat:N f Pluràl:Tànta

 Großvàtter  DitschGroßvater  Frànzeeschgrand-père  Anglischgrandfather   Kat:N m Pluràl:Großvatter

 Großmüeter  DitschGroßmutter  Frànzeeschgrand-mère  Anglischgrandmother   Kat:N f Pluràl:Großmiater

 Papapa  DitschOpa  FrànzeeschPapi  AnglischGrandpa   Kat:N f Pluràl:Papapa

 Mamama  DitschOma  FrànzeeschMamie  AnglischGrandma   Kat:N f Pluràl:Mamama

 Großkìnd  DitschEnkelkind  Frànzeeschpetit-enfant  Anglischgrandchild   Kat:N Pluràl:Großkìnder

 Brüeder  DitschBruder  Frànzeeschfrère  Anglischbrother   Kat:N m Pluràl:Briader

 Schweschter  DitschSchwester  Frànzeeschsoeur  Anglischsister   Kat:N f Pluràl:Schweschtra

 Kìnd  DitschKind  Frànzeeschenfant  Anglischchild   Kat:N nt Pluràl:Kìnder

 Bubbala  DitschBaby  Frànzeeschbébé  Anglischbaby   Kat:N n Pluràl:Bubbala

 Suhn  DitschSohn  Frànzeeschfils  Anglischson   Kat:N m Pluràl:Seehn

 Tochter  DitschTochter  Frànzeeschfille  Anglischdaughter   Kat:N n Pluràl:Tächter

 Büe  DitschJunge  Frànzeeschgarçon  Anglischboy   Kat:N m Pluràl:Büe

 Maidla  DitschMädchen  Frànzeeschfille  Anglischgirl   Kat:N nt Pluràl:Maidla

 Cousin  DitschCousin  Frànzeeschcousin  Anglischcousin   Kat:N m Pluràl:Cousin

 Cousine  DitschCousine  Frànzeeschcousine  Anglischcousin   Kat:N s Pluràl:Cousine

 Schwoger  DitschSchwager  Frànzeeschbeau-frère  Anglischbrother-in-law   Kat:N m Pluràl:Schweeger

 Schwìegermüeter  DitschSchwiegermutter  Frànzeeschbelle-mère  Anglischmother-in-law   Kat:N f Pluràl:Schwìegermiater

 Schwìegera  DitschSchwiegermutter  Frànzeeschbelle-mère  Anglischmother-in-law   Kat:N f Pluràl:Schwìegera

 Schwìegersuhn  DitschSchwager  Frànzeeschgendre  Anglischbrother-in-law   Kat:N m Pluràl:Schwìegerseehn

 Gschwèi  DitschSchwägerin  Frànzeeschbelle-soeur  Anglischsister-in-law   Kat:N f Pluràl:Gschwèi

 Tochtermànn  DitschSchwiegersohn  Frànzeeschgendre  Anglischson-in-law   Kat:N m Pluràl:Tochtermanner

 Suhnsfràui  DitschSchwiegertochter  Frànzeeschbru, belle-fille  Anglischdaughter-in-law   Kat:N f Pluràl:Suhnsfràuia

Tiarer[Quälltäxt bearbeite]

Tiar

 Tiar  DitschTier  Frànzeeschanimal  Anglischanimal   Kat:N nt Pluràl:Tiarer


 Hund  DitschHund  Frànzeeschchien  Anglischdog   Kat:N m Pluràl:Hunda

 Kàtz  DitschKatze  Frànzeeschchat  Anglischcat   Kat:N f Pluràl:Kàtza

 Kìnggala  DitschKaninchen  Frànzeeschlapin  Anglischrabbit   Kat:N nt Pluràl:Kìnggala

 Hàs  DitschHase  Frànzeeschlièvre  Anglischhare   Kat:N m Pluràl:Hàsa

 Hàmschter  DitschHamster  Frànzeeschhamster  Anglischhamster   Kat:N m Pluràl:Hàmschter

 Müüs  DitschMaus  Frànzeeschsouris  Anglischmouse   Kat:N f Pluràl:Miis

 Ràtta  DitschRatte  Frànzeeschrat  Anglischrat   Kat:N f Pluràl:Ràtta

 Scharmüüs  DitschMaulwurf  Frànzeeschtaupe  Anglischmole   Kat:N f Pluràl:Scharmiis

 Eichhärnla  DitschEichhörnchen  Frànzeeschécureuil  Anglischsquirrel   Kat:N nt Pluràl:Eichhärnla

 Schìldkrott  DitschSchildkröte  Frànzeeschtortue  Anglischturtle   Kat:N m Pluràl:Schìldkrott

 Ìgel  DitschIgel  Frànzeeschhérisson  Anglischhedgehog   Kat:N m Pluràl:Ìgel

 Ross  DitschPferd  Frànzeeschcheval  Anglischhorse   Kat:N nt Pluràl:Rässer

 Esel  DitschEsel  Frànzeeschâne  Anglischdonkey   Kat:N m Pluràl:Esel

 Küeh  DitschKuh  Frànzeeschvache  Anglischcow   Kat:N f Pluràl:Kiah

 Ochs  DitschOchse  Frànzeeschbœuf  Anglischbeef   Kat:N m Pluràl:Ochsa

 Stiar  DitschStier  Frànzeeschtaureau  Anglischbull   Kat:N m Pluràl:Stiara

 Kàlb  DitschKalb  Frànzeeschveau  Anglischcalf   Kat:N nt Pluràl:Kalwa

 Geis  DitschGeiß  Frànzeeschchèvre  Anglischgoat   Kat:N f Pluràl:Geisa

 Schof  DitschSchaf  Frànzeeschmouton  Anglischsheep   Kat:N m Pluràl:Scheef

 Reh  DitschReh  Frànzeeschchevreuil  Anglischroe   Kat:N nt Pluràl:Reh

 Saui  DitschSchwein  Frànzeeschcochon  Anglischpig   Kat:N f Pluràl:Säi

 Wìldsaui  DitschWildschwein  Frànzeeschsanglier  Anglischwild boar   Kat:N f Pluràl:Wìldsäi

 Schnack  DitschSchnecke  Frànzeeschescargot  Anglischsnail   Kat:N m Pluràl:Schnacka

 Wurm  DitschWurm  Frànzeeschver  Anglischworm   Kat:N m Pluràl:Wìrm

 Schlànga  DitschSchlange  Frànzeeschserpent  Anglischsnake   Kat:N f Pluràl:Schlànga

 Frosch  DitschFrosch  Frànzeeschgrenouille  Anglischfrog   Kat:N m Pluràl:Fräscha

 Eidechsla  DitschEidechse  Frànzeeschlézard  Anglischlizard   Kat:N n Pluràl:Eidechsla

 Kafer  DitschKäfer  Frànzeeschcoléoptère  Anglischbeetle   Kat:N m Pluràl:Kafer

 Maiakafer  DitschGrille  Frànzeeschgrillon  Anglischcricket   Kat:N m Pluràl:Maiakafer

 Mucka  DitschFliege  Frànzeeschmouche  Anglischfly   Kat:N f Pluràl:Mucka

 Schnok  DitschStechmücke  Frànzeeschmoustique  Anglischmosquito   Kat:N m Pluràl:Schnoka

 Summervogel  DitschSchmetterling  Frànzeeschpapillon  Anglischbutterfly   Kat:N m Pluràl:Summerveegel

 Ìmmala  DitschBiene  Frànzeeschabeille  Anglischbee   Kat:N n Pluràl:Ìmmala

 Waschpa  DitschWespe  Frànzeeschguêpe  Anglischwasp   Kat:N f Pluràl:Waschpa

 Heigumber  DitschHeuschrecke  Frànzeeschsauterelle  Anglischgrasshopper   Kat:N m Pluràl:Heigumber

 Omeisa  DitschAmeise  Frànzeeschfourmi  Anglischant   Kat:N f Pluràl:Omeisa

 Schàwa  DitschMotte  Frànzeeschmite  Anglischmoth   Kat:N f Pluràl:Schàwa

 Ohrapfatzer  DitschOhrwurm  Frànzeeschpince-oreilles  Anglischearwig   Kat:N m Pluràl:Ohrapfatzer

 Ohragrìwler  DitschOhrwurm  Frànzeeschperce-oreilles  Anglischearwig   Kat:N m Pluràl:Ohragrìwler

 Brama  DitschBremse  Frànzeeschtaon  Anglischhorse-fly   Kat:N f Pluràl:Brama

 Rüppa  DitschRaupe  Frànzeeschchenille  Anglischcaterpillar   Kat:N f Pluràl:Rüppa

 Vogel  DitschVogel  Frànzeeschoiseau  Anglischbird   Kat:N m Pluràl:Veegel

 Àdler  DitschAdler  Frànzeeschaigle  Anglischeagle   Kat:N m Pluràl:Adler

 Agerschta  DitschElster  Frànzeeschpie  Anglischmagpie   Kat:N f Pluràl:Agerschta

 Àmsla  DitschAmsel  Frànzeeschmerle  Anglischblackbird   Kat:N f Pluràl:Àmsla

 Spàtz  DitschSpatz  Frànzeeschmoineau  Anglischsparrow   Kat:N m Pluràl:Spàtza

 Meisla  DitschMeise  Frànzeeschmésange  Anglischtit   Kat:N nt Pluràl:Meisla

 Nàchtigàll  DitschNachtigall  Frànzeeschrossignol  Anglischnightingale   Kat:N f Pluràl:Nàchtigàlla

 Kuckuck  DitschKuckuck  Frànzeeschcoucou  Anglischcuckoo   Kat:N m Pluràl:Kuckuck

 Nàchtkütz  DitschEule  Frànzeeschhibou  Anglischowl   Kat:N m Pluràl:Nàchtkütza

 Stork  DitschStorch  Frànzeeschcigogne  Anglischstork   Kat:N m Pluràl:Storka

 Schwalwala  DitschSchwalbe  Frànzeeschhirondelle  Anglischswallow   Kat:N n Pluràl:Schwalwala

 Rotschwànz  DitschRotschwanz  Frànzeeschrouge-queue  Anglischredstart   Kat:N m Pluràl:Rotschwanz

 Tüüwa  DitschTaube  Frànzeeschpigeon  Anglischpigeon   Kat:N d Pluràl:Tüüwa

 Kràbb  DitschRabe, Krähe  Frànzeeschcorbeau  Anglischcrow   Kat:N m Pluràl:Kràbba

 Hüehn  DitschHuhn  Frànzeeschpoule  Anglischhen   Kat:N d Pluràl:Hiahner

 Gückel  DitschHahn  Frànzeeschcoq  Anglischcock   Kat:N m Pluràl:Gickel

 Glìckala  DitschKüken  Frànzeeschpoussin  Anglischchick   Kat:N s Pluràl:Glìckala

 Walschhüehn  DitschTruthahn  Frànzeeschdindon  Anglischturkey   Kat:N d Pluràl:Walschhiahner

 Gàns  DitschGans  Frànzeeschoie  Anglischgoose   Kat:N d Pluràl:Gans

 Gàger  DitschGanter  Frànzeeschjars  Anglischgander   Kat:N m Pluràl:Gàger

 Anta  DitschEnte  Frànzeeschcanard  Anglischduck   Kat:N d Pluràl:Anta

 Pàppagei  DitschPapagei  Frànzeeschperroquet  Anglischparrot   Kat:N m Pluràl:Pàppagei

 Kànàrivogel  DitschKanarienvogel  Frànzeeschcanari  Anglischcanary   Kat:N m Pluràl:Kànàriveegel

 Schnapf  DitschSchnepfe  Frànzeeschbécasse  Anglischwoodcock   Kat:N f Pluràl:Schnapfa

 Fladermüüs  DitschFledermaus  Frànzeeschchauve-souris  Anglischbat   Kat:N f Pluràl:Fladermiis

 Fìsch  DitschFisch  Frànzeeschpoisson  Anglischfish   Kat:N m Pluràl:Fìsch

 Haifìsch  DitschHai  Frànzeeschrequin  Anglischshark   Kat:N m Pluràl:Haifìsch

 Wàlfìsch  DitschWal  Frànzeeschbaleine  Anglischwhale   Kat:N m Pluràl:Wàlfìsch

 Kàrpf  DitschKarpfen  Frànzeeschcarpe  Anglischcarp   Kat:N m Pluràl:Kàrpfa

 Foralla  DitschForelle  Frànzeeschtruite  Anglischtrout   Kat:N f Pluràl:Foralla

 Làchs  DitschLachs  Frànzeeschsaumon  Anglischsalmon   Kat:N m Pluràl:Làchsa

 Muschel  DitschMuschel  Frànzeeschmoule  Anglischclam   Kat:N d Pluràl:Muschla

 Ool  DitschAal  Frànzeeschanguille  Anglischeel   Kat:N m Pluràl:Oola

Pflànza[Quälltäxt bearbeite]

Pflànza

 Pflànza  DitschPflanze  Frànzeeschplante  Anglischplant   Kat:N f Pluràl:Pflànza


Baim[Quälltäxt bearbeite]

 Bàuim  DitschBaum  Frànzeescharbre  Anglischtree   Kat:N f Pluràl:Baim


 Eicha  DitschEiche  Frànzeeschchêne  Anglischoak   Kat:N f Pluràl:Eicha

 Tànna  DitschTanne  Frànzeeschsapin  Anglischfir   Kat:N f Pluràl:Tànna

 Büecha  DitschBuche  Frànzeeschhêtre  Anglischbeech   Kat:N f Pluràl:Büecha

 Pàppla  DitschPappel  Frànzeeschpeuplier  Anglischpoplar   Kat:N f Pluràl:Pàppla

 Holdra  DitschHolunder  Frànzeeschsureau   Kat:N m Pluràl:HoldraBlüema[Quälltäxt bearbeite]

 Blüema  DitschBlume  Frànzeeschfleur  Anglischflower   Kat:N f Pluràl:Blüema


 Rosa  DitschRose  Frànzeeschrose  Anglischrose   Kat:N f Pluràl:Rosa

 Maiagläckla  DitschMaiglöckchen  Frànzeeschmuguet  Anglischlily of the valley   Kat:N nt Pluràl:Maiaglìckla

 Sunnablüema  DitschSonnenblume  Frànzeeschtournesol  Anglischsunflower   Kat:N f Pluràl:Sunnablüema

 Butterblüema  DitschSonnenblume  Frànzeeschtournesol  Anglischsunflower   Kat:N f Pluràl:Butterblüema

 Schlìsselbliamla  DitschPrimel  Frànzeeschprimevère  Anglischprimrose   Kat:N nt Pluràl:Schlìsselbliamla

Obst[Quälltäxt bearbeite]

 Obst  DitschObst  Frànzeeschfruit  Anglischfruit   Kat:N nt Pluràl:-


 Äpfel  DitschApfel  Frànzeeschpomme  Anglischapple   Kat:N m Pluràl:Äpfel

 Beera  DitschBirne  Frànzeeschpoire  Anglischpear   Kat:N f Pluràl:Beera

 Oràscha  DitschOrange  Frànzeeschorange  Anglischorange   Kat:N f Pluràl:Oràscha

 Zitrona  DitschZitrone  Frànzeeschcitron  Anglischlemon   Kat:N f Pluràl:Zitrona

 Pamplemousse  DitschGrapefruit  Frànzeeschpamplemousse  Anglischgrapefruit   Kat:N f Pluràl:Pamplemousse

 Bànàna  DitschBanane  Frànzeeschbanane  Anglischbanana   Kat:N f Pluràl:Bànàna

 Zwatschga  DitschZwetschge  Frànzeeschquetsche  Anglischdamson   Kat:N f Pluràl:Zwatschga

 Pflüüma  DitschPflaume  Frànzeeschprune  Anglischplum   Kat:N f Pluràl:Pflüüma

 Mirabella  DitschMirabelle  Frànzeeschmirabelle  Anglischmirabelle plum   Kat:N f Pluràl:Mirabella

 Mellala  DitschAprikose  Frànzeeschabricot  Anglischapricot   Kat:N nt Pluràl:Mellala

 Triiwel  DitschTraube  Frànzeeschraisin  Anglischgrape   Kat:N f Pluràl:Triiwel

 Kìrscha  DitschKirsche  Frànzeeschcerise  Anglischcherry   Kat:N f Pluràl:Kìrscha

 Ardbeera  DitschErdbeere  Frànzeeschfraise  Anglischstrawberry   Kat:N f Pluràl:Ardbeera

 Xànderla  DitschJohannisbeere  Frànzeeschgroseille  Anglischredcurrant   Kat:N nt Pluràl:Xànderla

 Krüsala  DitschStachelbeere  Frànzeeschgroseille à maquereau  Anglischgooseberry   Kat:N nt Pluràl:Krüsala

 Hìmbeera  DitschHimbeere  Frànzeeschframboise  Anglischraspberry   Kat:N f Pluràl:Hìmbeera

 Brumbeera  DitschBrombeere  Frànzeeschmûre  Anglischblackberry   Kat:N f Pluràl:Brumbeera

 Heidelbeera  DitschHeidelbeere  Frànzeeschmyrtille  Anglischblueberry   Kat:N f Pluràl:Heidelbeera

 Hàgabutta  DitschHagebutte  Frànzeeschéglantine, cynorrhodon  Anglischrose hip   Kat:N f Pluràl:Hàgabutta

 Aschpala  DitschMispel  Frànzeeschnèfle  Anglischmedlar   Kat:N Pluràl:Aschpala

 Kìtta  DitschQuitte  Frànzeeschcoing  Anglischquince   Kat:N f Pluràl:Kìtta

 Nussa  DitschWalnuss  Frànzeeschnoix  Anglischnut   Kat:N f Pluràl:Nussa

 Hàselnussa  DitschHaselnuss  Frànzeeschnoisette  Anglischhazelnut   Kat:N f Pluràl:Hàselnussa

 Màndla  DitschMandel  Frànzeeschamande  Anglischalmond   Kat:N Pluràl:Màndla

 Käschtena  DitschKastanie  Frànzeeschchâtaigne  Anglischchestnut   Kat:N f Pluràl:Käschtena

 Màrrona  DitschMaroni  Frànzeeschmarron  Anglischchestnut   Kat:N Pluràl:Màrrona


Gmias[Quälltäxt bearbeite]

 Gmias  DitschGemüse  Frànzeeschlégume  Anglischvegetable   Kat:N nt Pluràl:-


 Hartäpfel  DitschKartoffel  Frànzeeschpomme de terre  Anglischpotato   Kat:N m Pluràl:Hartäpfel

 Galriawla  DitschMöhre  Frànzeeschcarotte  Anglischcarrot   Kat:N nt Pluràl:Galriawla

 Bohna  DitschBohne  Frànzeeschharicot  Anglischbean   Kat:N f Pluràl:Bohna

 Miasla  DitschErbse  Frànzeeschpetit-pois  Anglischpea   Kat:N nt Pluràl:Miasla

 Arbsa  DitschErbse  Frànzeeschpois, pois cassé  Anglischpea   Kat:N nt Pluràl:Arbsa

 Ràhna  DitschRübe  Frànzeeschbetterave  Anglischbeet   Kat:N Pluràl:Ràhna

 Sàlàt  DitschSalat  Frànzeeschsalade  Anglischsalade   Kat:N m Pluràl:Salater

 Hitscherla  DitschFeldsalat  Frànzeeschmâche  Anglischcorn salad   Kat:N Pluràl:Hitscherla

 Krütt  DitschKraut  Frànzeeschchou  Anglischcabbage   Kat:N nt Pluràl:Krütt

 Rotkrütt  DitschRotkohl  Frànzeeschchou rouge  Anglischred cabbage   Kat:N Pluràl:Rotkrütt

 Sürkrütt  DitschSauerkraut  Frànzeeschchoucroute  Anglischsauerkraut   Kat:N nt Pluràl:Sürkrütt

 Schbrìsslerkehl  DitschRosenkohl  Frànzeeschchou de Bruxelles  AnglischBrussels sprout   Kat:N nt Pluràl:Schbrìsslerkehl

 Àndivi  DitschChicorée  Frànzeeschendive  Anglischchicory   Kat:N Pluràl:Àndivi

 Làuiech  DitschLauch  Frànzeeschpoireau  Anglischleek   Kat:N m Pluràl:Làuiech

 Màngold  DitschMangold  Frànzeeschbette  Anglischmangold   Kat:N m Pluràl:Màngold

 Schwàrwurzla  DitschBocksbart  Frànzeeschsaisifi  Anglischsalsify   Kat:N f Pluràl:Schwàrwurzla

 Zìwala  DitschZwiebel  Frànzeeschoignon  Anglischonion   Kat:N nt Pluràl:Zìwala

 Schàlotta  DitschSchalotte  Frànzeeschéchalote  Anglischshallot   Kat:N f Pluràl:Schàlotta

 Knowlig  DitschKnoblauch  Frànzeeschail  Anglischgarlic   Kat:N m Pluràl:Knowlig

Kärner[Quälltäxt bearbeite]

 Korn  DitschKorn  Frànzeeschgrain  Anglischgrain   Kat:N nt Pluràl:Kärner


 Weiza  DitschWeizen  Frànzeeschblé  Anglischwheat   Kat:N m Pluràl:Weiza

 Rogga  DitschRoggen  Frànzeeschseigle  Anglischrye   Kat:N m Pluràl:Rogga

 Hàwer  DitschHafer  Frànzeeschavoine  Anglischoat   Kat:N m Pluràl:Hàwer

 Walschkorn  DitschMais  Frànzeeschmaïs  Anglischmaize   Kat:N nt Pluràl:Walschkärner

 Riss  DitschReis  Frànzeeschriz  Anglischrice   Kat:N m Pluràl:Riss

Gràs[Quälltäxt bearbeite]

 Gràs  DitschGras  Frànzeeschherbe  Anglischgrass   Kat:N nt Pluràl:Gràsa


 Schnìttlàuiech  DitschSchnittlauch  Frànzeeschciboulette  Anglischchive   Kat:N m Pluràl:Schnìttlàuiech

 Barlàuiech  DitschSauerampfer  Frànzeeschoseille  Anglischsorrel   Kat:N m Pluràl:Barlàuiech

 Bettbrunser  DitschLöwenzahn  Frànzeeschpissenlit  Anglischdandelion   Kat:N m Pluràl:Bettbrunser

 Kàtzawàdel  DitschSchachtelhalm  Frànzeeschprêle  Anglischhorsetail   Kat:N m Pluràl:Kàtzawadel

 Pfaffermìnz  DitschPfefferminz  Frànzeeschmenthe  Anglischpeppermint   Kat:N nt Pluràl:Pfaffermìnz

Kärwer[Quälltäxt bearbeite]

Kärwer

Milhüüser Wortschàtz/Kärwer


Mina[Quälltäxt bearbeite]

Mina

Milhüüser Wortschàtz/Mina

Zitt[Quälltäxt bearbeite]

 Zitt  DitschZeit  Frànzeeschtemps  Anglischtimel   Kat:N f Pluràl:Zitta

 z'Morga  Ditschmorgens  Frànzeeschle matin  Anglischin the morning   Kat:Lok

 z'Mittàg  Ditschmittags  Frànzeeschl'après-midi  Anglischin the afternoon   Kat:Lok

 z'Owa  Ditschabends  Frànzeeschle soir  Anglischin the evening   Kat:Lok

 z'Nàcht  Ditschnachts  Frànzeeschla nuit  Anglischin the night   Kat:Lok

 àm àchta  Frànzeeschà huit heures  Anglischat eight o'clock   Kat:Lok

 àm hàlwer niina  Frànzeeschà huit heures et demie  Anglischat half past eight   Kat:Lok

 vor da àchta  Ditschvor acht Uhr  Frànzeeschavant huit heures  Anglischbefore eight o'clock   Kat:Lok

 noh da àchta  Ditschnach acht Uhr  Frànzeeschaprès huit heures  Anglischafter eight o'clock   Kat:Lok

 's ìsch niina  Ditsches ist neun Uhr  Frànzeeschil est neuf heures  Anglischit is nine o'clock   Kat:Lok

 àchta  Ditschacht Uhr  Frànzeeschhuit heures  Anglischeight o'clock   Kat:Lok 08:00

 fìmf àb àchta  Ditschfünf nach acht  Frànzeeschhuit heures cinq  Anglischfive past eight   Kat:Lok 08:05

 zeh àb àchta  Ditschzehn nach acht  Frànzeeschhuit heures dix  Anglischten past eight   Kat:Lok 08:10

 viartel àb àchta  Ditschviertel nach acht  Frànzeeschhuit heures et quart  Anglischquarter past eight   Kat:Lok 08:15

 zwànzig àb àchta  Ditschzwanzig nach acht  Frànzeeschhuit heures vingt  Anglischtwenty past eight   Kat:Lok 08:20

 fìmf bis hàlwer niina  Ditschfünf vor halb neun  Frànzeeschhuit heures vingt-cinq  Anglischtwenty-five past eight   Kat:Lok 08:25

 hàlwer niina  Ditschhalb neun  Frànzeeschhuit heures et demie  Anglischhalf past eight   Kat:Lok 08:30

 fìmf àb hàlwer niina  Ditschfünf nach halb neun  Frànzeeschneuf heures moins vingt-cinq  Anglischtwenty-five to nine   Kat:Lok 08:35

 zwànzig bis niina  Ditschzwanzig vor neun  Frànzeeschneuf heures moins vingt  Anglischtwenty to nine   Kat:Lok 08:40

 viartel uf niina  Ditschviertel vor neun  Frànzeeschneuf heures moins le quart  Anglischquarter to nine   Kat:Lok 08:45

 zeh bis niina  Ditschzehn vor neun  Frànzeeschneuf heures moins dix  Anglischten to nine   Kat:Lok 08:50

 fìmf bis niina  Ditschfünf vor neun  Frànzeeschneuf heures moins cinq  Anglischfive to nine   Kat:Lok 08:55

 zwälfa  DitschMittag  Frànzeeschmidi  Anglischnoon   Kat:Lok 12:00

 zwälfa (z'Nàcht) / Mìtternàcht  DitschMitternacht  Frànzeeschminuit  Anglischmidnight   Kat:Lok 24:00


Làndschàft[Quälltäxt bearbeite]

Làndschàft

 Làndschàft  DitschLandschaft  Frànzeeschpaysage  Anglischlandscape   Kat:N f Pluràl:Làndschàfta


 Àcker  DitschAcker  Frànzeeschchamp  Anglischfield   Kat:N m Pluràl:Acker

 Fald  DitschFeld  Frànzeeschchamp  Anglischfield   Kat:N n Pluràl:Falder

 Wiesa  DitschWiesen  Frànzeeschpré  Anglischmeadow   Kat:N f Pluràl:Wiesa

 Wàld  DitschWald  Frànzeeschforêt  Anglischforest   Kat:N m Pluràl:Wald

 Dorf  DitschDorf  Frànzeeschvillage  Anglischvillage   Kat:N n Pluràl:Därfer

 Stàdt  DitschStadt  Frànzeeschville  Anglischtown   Kat:N f Pluràl:Städter

 Stroß  DitschStroß  Frànzeeschroute  Anglischroad   Kat:N f Pluràl:Stroßa

 Barg  DitschBerg  Frànzeeschmontagne  Anglischmountain   Kat:N m Pluràl:Barga

 Buckel  DitschHügel  Frànzeeschcolline  Anglischhill   Kat:N m Pluràl:Bìckel

 Glatscher  DitschGletscher  Frànzeeschglacier  Anglischglacier   Kat:N m Pluràl:Glatscher

 Steirosselta  DitschMoräne  Frànzeeschmoraine  Anglischmoraine   Kat:N f Pluràl:Steirosselta

 Dàmm  DitschDamm  Frànzeeschdigue  Anglischdam   Kat:N m Pluràl:Dàmma

 Brucka  DitschBrücke  Frànzeeschpont  Anglischbridge   Kat:N f Pluràl:Brucka

 Bàch  DitschBach  Frànzeeschrivière  Anglischriver   Kat:N m Pluràl:Bach

 Fluss  DitschFluss  Frànzeeschfleuve  Anglischriver   Kat:N m Pluràl:Flìss

 Runtz  DitschBächlein  Frànzeeschruisseau  Anglischbrook   Kat:N m Pluràl:Runtza

 Strom  DitschStrom  Frànzeeschcourant  Anglischstream   Kat:N m Pluràl:Strom

 Qualla  DitschQuelle  Frànzeeschsource  Anglischspring   Kat:N f Pluràl:Qualla

 Wàsserloch  DitschWasserloch  Frànzeeschtrou d'eau  Anglischwaterhole   Kat:N n Pluràl:Wàsserlächer

 Wèiech  DitschTeich  Frànzeeschétang  Anglischpond   Kat:N m Pluràl:Wèiech

 See  DitschSee  Frànzeeschlac  Anglischlake   Kat:N m Pluràl:See

 Meer  DitschMeer  Frànzeeschmer  Anglischsea   Kat:N n Pluràl:Meer

 Ìnsel  DitschInsel  Frànzeeschîle  Anglischisland   Kat:N f Pluràl:Ìnsel

Warkzig[Quälltäxt bearbeite]

Warkzig

 Warkzig  DitschWerkzeug  Frànzeeschoutil  Anglischtool   Kat:N n Pluràl:Warkzig


 Hàmmer  DitschHammer  Frànzeeschmarteau  Anglischhammer   Kat:N m Pluràl:Hammer

 Nàgel  DitschNagel  Frànzeeschclou  Anglischnail   Kat:N m Pluràl:Neegel

 Meißel  DitschMeißel  Frànzeeschciseau à bois  Anglischchisel   Kat:N m Pluràl:Meißel

 Strüüwa  DitschSchraube  Frànzeeschvis  Anglischscrew   Kat:N f Pluràl:Strüüwa

 Strüüwaziager  DitschSchraubenzieher  Frànzeeschtournevis  Anglischscrewdriver   Kat:N m Pluràl:Strüüwaziager

 Gwìnd  DitschGewinde  Frànzeeschfiletage  Anglischthread   Kat:N n Pluràl:Gwìnd

 Meter  DitschMeter  Frànzeeschmètre  Anglischmeter   Kat:N m Pluràl:Meter

 Saga  DitschSäge  Frànzeeschscie  Anglischsaw   Kat:N f Pluràl:Saga

 Schar  DitschSchere  Frànzeeschciseaux  Anglischscissors   Kat:N f Pluràl:Schara

 Zànga  DitschZange  Frànzeeschpince  Anglischpliers   Kat:N f Pluràl:Zànga

Füeßbàll[Quälltäxt bearbeite]

Füeßbàll

 Füeßbàll  DitschFußball  Frànzeeschfootball  Anglischfootball   Kat:N m


 Corner  DitschEckball  Frànzeeschcorner  Anglischcorner   Kat:N Pluràl:Corner

 Flìgel  DitschFlügel  Frànzeeschaile   Kat:N m Pluràl:Flìgel

 Fàul  DitschFoul  Frànzeeschfaute  Anglischfoul   Kat:N n

 Goal  DitschTor  Frànzeeschbut  Anglischgoal   Kat:N n Pluràl:Goal

 Goalmànn  DitschTorwart  Frànzeeschgardien de but  Anglischgoalkeeper   Kat:N m Pluràl:Goalmanner

 Spìeler  DitschSpieler  Frànzeeschjoueur  Anglischplayer   Kat:N m Pluràl:Spìeler

 Trainer  DitschTrainer  Frànzeeschentraîneur  Anglischcoach   Kat:N m Pluràl:Trainer

 Süpporter  DitschFan  Frànzeeschsupporter  Anglischsupporter   Kat:N m Pluràl:Süpporter

 Händs  DitschHandspiel  Frànzeeschmain  Anglischhandball   Kat:N

 uf Sits  DitschAbseits  Frànzeeschhors-jeu  Anglischoffside

 holza  Ditschholzfällen  Frànzeesch~bûcheronner, faire du petit bois, un jeu dur   Kat:V Partizip:gholzt

 käpfla  Frànzeeschjouer avec la tête   Kat:V Partizip:käpfelt

 müüra  Ditschmauern  Frànzeesch~bétonner   Kat:V Partizip:gmüürt

Tod[Quälltäxt bearbeite]

 Tod  DitschTod  Frànzeeschmort  Anglischdeath   Kat:N m Pluràl:Toda


 Àllerheiliga  DitschAllerheiligen  FrànzeeschToussaint  AnglischAll Saints' Day   Kat:N f Pluràl:Àllerheiliga

 Kìrchhoff  DitschFriedhof  Frànzeeschcimetière  Anglischcemetery   Kat:N m Pluràl:Kìrchhäff

 Liicht  DitschBestattung  Frànzeeschfunérailles/obsèques  Anglischfuneral   Kat:N f Pluràl:Liicht

 Gràb  DitschGrab  Frànzeeschtombe  Anglischgrave   Kat:N n Pluràl:Greewer

 Begrabnis  DitschBegräbnis  Frànzeeschenterrement  Anglischburial   Kat:N n Pluràl:Begrabnissa

 Leid  DitschTrauer  Frànzeeschdeuil  Anglischmourning   Kat:N n Pluràl:Leid

 Leidslitt  Ditschtrauernde Angehörige  Frànzeeschfamille en deuil   Kat:N pl

 Leicha  DitschLeiche  Frànzeeschcadavre  Anglischcorpse   Kat:N f Pluràl:Leicha

 starwa  Ditschsterben  Frànzeeschmourir  Anglischto die   Kat:V Partizip:gstorwa

 vergràwa  Ditschbegraben  Frànzeeschenterrer  Anglischto bury   Kat:V Partizip:vergràwa

Faschter (un wàs derzüe gheert)[Quälltäxt bearbeite]

Faschter

 Fascht  DitschFest  Frànzeeschfête  Anglischfeast   Kat:N nt Pluràl:Faschter


 Nèijohr  DitschNeujahr  Frànzeeschnouvel an  AnglischNew Year's Day   Kat:N nt Pluràl:Nèijohr

 Nèijohrswunsch  DitschNeujahrswunsch  Frànzeeschvoeu de nouvel an  AnglischNew Year's wish   Kat:N nt Pluràl:Nèijohrswìnsch

 Ooschtra  DitschOstern  FrànzeeschPâques  AnglischEaster   Kat:N f Pluràl:Ooschtra

 Pfìngschta  DitschPfingsten  FrànzeeschPentecôte  AnglischPentecost   Kat:N nt Pluràl:Pfìngschta

 Sàntiklàuis  DitschSankt Nikolaus  FrànzeeschSaint-Nicolas  AnglischSaint Nicholas   Kat:N m

 Rübbelz  DitschKnecht Ruprecht  FrànzeeschPère Fouettard  AnglischKnight Rupert   Kat:N

 Labküecha  DitschLebkuchen  Frànzeeschpain d'épices  Anglischgingerbread   Kat:N m Pluràl:Labküecha

 Wiahnachta  DitschWeihnachten  FrànzeeschNoël  AnglischChristmas   Kat:N f Pluràl:Wiahnachta

 Wiahnàschtsowa  DitschWeihnachtsabend  Frànzeeschréveillon de Noël  AnglischChristmas Eve   Kat:N nt Pluràl:Wiahnàtsowa

 Staffestàg  DitschStephanstag  FrànzeeschSaint-Etienne  AnglischSt. Stephen's Day   Kat:N m

 Tànnabàuim  DitschWeihnachtsbaum  Frànzeescharbre de Noël  AnglischChristmas tree   Kat:N m Pluràl:Tànnabaim

 Kerza  DitschKerze  Frànzeeschbougie  Anglischcandle   Kat:N f Pluràl:Kerza

 Mìtternàchtsmass  DitschMitternachtsmesse  Frànzeeschmesse de minuit  AnglischMidnight Mass   Kat:N f Pluràl:Mìtternàchtsmass

 Chrìschtkìnd  DitschChristkind  Frànzeeschenfant Jésus  AnglischBaby Jesus   Kat:N nt Pluràl:Chrìschtkìnd

 Krìppa  DitschKrippe  Frànzeeschcrêche (grande, comme dans une église)  Anglischcrib   Kat:N f Pluràl:Krìppa

 Krìppala  DitschKrippe  Frànzeeschcrêche (petite, comme dans une maison)  Anglischcrib   Kat:N nt Pluràl:Krìppala

 Wiahnàchtsmànn  DitschWeihnachtsmann  FrànzeeschPère Noël  AnglischSanta Claus   Kat:N m Pluràl:Wiahnàchtsmanner

Verb[Quälltäxt bearbeite]

Verb

 Verb  DitschVerb  Frànzeeschverbe  Anglischverb   Kat:N n Pluràl:Verb


 • Teil Pàrtikel sìn vum Verb untrennbàr: be-, emp-, ent-, er-, ge-, mìss-, ver-, wìder-, zer-...
 • Àndra Pàrtikel sìn vum Verb trennbàr: àà-, àb-, i-, noh-, uf-, üs-...

S Zeicha ¦ bedittet àss d Pàrtikel vum Verb trennbàr ìsch.


 sìì  Ditschsein  Frànzeeschêtre  Anglischto be   Kat:V Partizip:gsìì

 hàà  Ditschhaben  Frànzeeschavoir  Anglischto have   Kat:V Partizip:ghàà

 wara  Ditschwerden  Frànzeeschdevenir  Anglischto become   Kat:V Partizip:worra

 düe  Ditschtun  Frànzeeschfaire  Anglischto do   Kat:V Partizip:-


 därfa  Ditschdürfen  Frànzeeschavoir le droit  Anglischto may   Kat:V Partizip:därfa

 känna  Ditschkönnen  Frànzeeschpouvoir  Anglischto can   Kat:V Partizip:känna

 meega  Ditschmögen  Frànzeeschapprécier  Anglischto like   Kat:V Partizip:meega

 müeßa  Ditschmussen  Frànzeeschdevoir  Anglischto have to   Kat:V Partizip:müeßa

 solla  Ditschsollen  Frànzeeschdevoir  Anglischto shall   Kat:V Partizip:solla

 wälla  Ditschwollen  Frànzeeschvouloir  Anglischto want   Kat:V Partizip:wälla


 bàuia  Ditschbauen  Frànzeeschconstruire  Anglischto build   Kat:V Partizip:bàuia

 àà¦bàuia  Ditschanbauen  Frànzeeschconstruire en plus, à côté  Anglischto attach   Kat:V Partizip:ààbàuia

 i¦bàuia  Ditscheinbauen  Frànzeeschaménager  Anglischto install   Kat:V Partizip:ibàuia

 uf¦bàuia  Ditschaufbauen  Frànzeeschreconstruire  Anglischto rebuild   Kat:V Partizip:ufbàuia

 um¦bàuia  Ditschumbauen  Frànzeeschmodifier une construction  Anglischto convert   Kat:V Partizip:umbàuia

 verbàuia  Frànzeeschconstruire (partout, trop ???)   Kat:V Partizip:verbàuia


 danka  Ditschdenken  Frànzeeschpenser  Anglischto think   Kat:V Partizip:dankt

 noh¦danka  Ditschnachdenken  Frànzeeschréfléchir  Anglischto ponder   Kat:V Partizip:nohdankt

 üs¦danka  Ditschausdenken  Frànzeeschconcevoir, mettre au point  Anglischto conceive   Kat:V Partizip:üsdankt froga  Ditschfragen  Frànzeeschdemander  Anglischto ask   Kat:V Partizip:gfrogt

 àà¦froga  Ditschanfragen  Frànzeeschdemander, en s'adressant à quelqu'un  Anglischto ask   Kat:V Partizip:ààgfrogt (Ìch bì ààgfrogt worra = Ma hàt mina Meinung wälla wìssa)

 noh¦froga  Ditschnachfragen  Frànzeeschs'intéresser, tenir à quelque chose  Anglischto like   Kat:V Partizip:nohgfrogt (Ar frog ìn sinera Àrwet nit noh = Sina Àrwet ìntressiart'na nìt)

 üs¦froga  Ditschausfragen  Frànzeeschinterroger  Anglischto interrogate   Kat:V Partizip:üsgfrogt (D Polizèi frogt'na üs)


 gaa  Ditschgeben  Frànzeeschdonner  Anglischto give   Kat:V Partizip:gaa

 àà¦gaa  Ditschangeben  Frànzeeschdéclarer  Anglischto state   Kat:V Partizip:ààgaa

 àb¦gaa  Ditschabgeben  Frànzeeschdéposer  Anglischto deliver   Kat:V Partizip:àbgaa

 i¦gaa  Ditscheingeben  Frànzeeschdonner, entrer quelque chose  Anglischto input   Kat:V Partizip:igaa

 noh¦gaa  Ditschnachgeben  Frànzeeschcéder (moralement)  Anglischto yield   Kat:V Partizip:nohgaa

 uf¦gaa  Ditschaufgeben  Frànzeeschabandonner  Anglischto give up   Kat:V Partizip:ufgaa

 üs¦gaa  Ditschausgeben  Frànzeeschdépenser  Anglischto spend   Kat:V Partizip:üsgaa

 züe¦gaa  Ditschzugeben  Frànzeeschavouer  Anglischto admit   Kat:V Partizip:züegaa


 geh  Ditschgehen  Frànzeeschaller  Anglischto go   Kat:V Partizip:gànga

 àà¦geh  Ditschangehen  Frànzeeschs'allumer ou concerner  Anglischto start or to concern   Kat:V Partizip:ààgànga (Dr Motor geht àà - oder- As geht uns nit àà)

 àb¦geh  Ditschabgehen  Frànzeeschs'éteindre / partir  Anglischto stop / to leave   Kat:V Partizip:àbgànga

 i¦geh  Ditscheingehen  Frànzeeschrétrécir  Anglischto shrink   Kat:V Partizip:igànga

 noh¦geh  Ditschfolgen  Frànzeeschsuivre  Anglischto follow   Kat:V Partizip:nohgànga (Ar geht ìhm noh)

 uf¦geh  Ditschaufgehen  Frànzeeschs'ouvrir  Anglischto open   Kat:V Partizip:ufgànga

 unter¦geh  Ditschuntergehen  Frànzeeschcouler, sombrer  Anglischto sink   Kat:V Partizip:untergànga

 vergeh  Ditschschmelzen  Frànzeeschfondre  Anglischto melt   Kat:V Partizip:vergànga (S Is vergeht)


 hola  Ditschholen  Frànzeeschchercher  Anglischto get   Kat:V Partizip:gholt

 i¦hola  Ditscheinholen  Frànzeeschrattraper  Anglischto catch up   Kat:V Partizip:igholt (Da Velorenner ìsch vorhar dr letscht gsìì, àwer ar holt jetzt d àndra i.)

 noh¦hola  Ditschnachholen  Frànzeeschrattraper  Anglischto catch up   Kat:V Partizip:nohgholt (Ar hàt mehrera Kurs verfahlt, ar müeßt sa jetzt nohhola.) kàuifa  Ditschkaufen  Frànzeeschacheter  Anglischto buy   Kat:V Partizip:kàuift

 àb¦kàuifa  Ditschabkaufen  Frànzeeschracheter  Anglischto buy out   Kat:V Partizip:àbkàuift

 i¦kàuifa  Ditscheinkaufen  Frànzeeschfaire des achats  Anglischto go shopping   Kat:V Partizip:ikàuift

 verkàuifa  Ditschverkaufen  Frànzeeschvendre  Anglischto sell   Kat:V Partizip:verkàuift kocha  Ditschkochen  Frànzeeschcuisiner  Anglischto cook   Kat:V Partizip:kocht

 àà¦kocha  Ditschankochen  Frànzeeschattacher à la casserole   Kat:V Partizip:ààkocht

 àb¦kocha  Ditschabkochen  Frànzeeschcuire nature (à l'eau)   Kat:V Partizip:àbkocht

 i¦kocha  Ditscheinkochen  Frànzeeschtrop cuire (plus d'eau !)   Kat:V Partizip:ikocht

 ìwer¦kocha  Ditschüberkochen  Frànzeeschdéborder à la cuisson   Kat:V Partizip:ìwerkocht

 uf¦kocha  Ditschaufkochen  Frànzeeschrecuire (idée de complément)   Kat:V Partizip:ufkocht

 üs¦kocha  Ditschauskochen  Frànzeeschtrop cuire (plus de saveur)   Kat:V Partizip:üskocht

 verkocha  Ditschverkochen  Frànzeeschtrop cuire (trop mou, purée)   Kat:V Partizip:verkocht

 vor¦kocha  Ditschvorkochen  Frànzeeschprécuire   Kat:V Partizip:vorkocht


 kumma  Ditschkommen  Frànzeeschvenir  Anglischto come   Kat:V Partizip:kumma

 àà¦kumma  Ditschankommen  Frànzeescharriver  Anglischto arrive   Kat:V Partizip:ààkumma

 dràà¦kumma  Ditschdarankommen  Frànzeescharriver (~c'est le tour de)   Kat:V Partizip:drààkumma (Ìch hà làng müeßa wàrta, àwer jetzt kumm i dràà = 's ìsch jetzt àn mìr.)

 dràà¦kumma  Ditschanschlagen  Frànzeeschcogner  Anglischto hit   Kat:V Partizip:drààkumma (D Vàsa ìsch àwaghèit wial ìch drààkumma bì.)

 drüss¦kumma  Ditschverstehen  Frànzeeschs'en sortir, dans le sens de "comprendre"  Anglischto understand   Kat:V Partizip:drüsskumma ('s ìsch züe kompliziart, ma kummt nìt drüss)

 i¦kumma  Ditscheinkommen  Frànzeeschvenir à l'idée  Anglisch~to think of   Kat:V Partizip:ikumma (A güeta Idee ìsch mìr ikumma.)

 noh¦kumma  Ditschnachkommen  Frànzeeschsuivre, dans le sens de "comprendre"  Anglischto understand   Kat:V Partizip:nohkumma (Kummsch noh, ìn dr Schüel?)

 uf¦kumma  Ditschaufkommen  Frànzeeschsurvenir (idée de rumeur)  Anglischto appear   Kat:V Partizip:ufkumma

 um¦kumma  Ditschumkommen  Frànzeeschpérir de mort violente  Anglischto die   Kat:V Partizip:umkumma

 üs¦kumma  Ditschauskommen  Frànzeeschbien s'entendre  Anglischto manage???   Kat:V Partizip:üskumma (Mìr kämma mìt unsera Noochbera güet üs.)

 verkumma  Ditschverkommen  Frànzeeschse décomposer, pourrir   Kat:V Partizip:verkumma

 vor¦kumma  Ditschvorkommen  Frànzeescharriver  Anglischto happen   Kat:V Partizip:vorkumma làuifa  Ditschgehen  Frànzeeschmarcher  Anglischto walk   Kat:V Partizip:gloffa

 àb¦làuifa  Ditschaglaufen  Frànzeeschs'écouler   Kat:V Partizip:àbgloffa

 ìwer¦làuifa  Ditschüberlaufen  Frànzeeschdéborder  Anglischto overflow   Kat:V Partizip:ìwergloffa

 noh¦làuifa  Ditschauslaufen  Frànzeeschsuivre, marcher à la suite  Anglischto follow   Kat:V Partizip:üsgloffa

 üs¦làuifa  Ditschauslaufen  Frànzeeschfuire (idée d'un liquide qui s'écoule)   Kat:V Partizip:üsgloffa

 verlàuifa  Ditschschmelzen  Frànzeeschfondre  Anglischto melt   Kat:V Partizip:verloffa màcha  Ditschmachen  Frànzeeschfaire  Anglischto make   Kat:V Partizip:gmàcht

 àà¦màcha  Ditschanmachen  Frànzeeschallumer  Anglischto turn on   Kat:V Partizip:ààgmàcht

 àb¦màcha  Frànzeeschenlever   Kat:V Partizip:àbgmàcht

 i¦màcha  Frànzeeschmettre en conserve   Kat:V Partizip:igmàcht

 noh¦màcha  Ditschimitieren  Frànzeeschimiter  Anglischto imitate   Kat:V Partizip:nohgmàcht

 uf¦màcha  Ditschaufmachen  Frànzeeschouvrir   Kat:V Partizip:ufgmàcht (un züemàcha)

 üs¦màcha  Frànzeeschéteindre / organiser / médire de...   Kat:V Partizip:üsgmàcht

 vermàcha  Ditschvermachen  Frànzeeschfaire une donation   Kat:V Partizip:vermàcht

 züe¦màcha  Ditschzumachen  Frànzeeschfermer   Kat:V Partizip:züegmàcht


 reda  Ditschreden  Frànzeeschparler  Anglischto talk   Kat:V Partizip:gredt

 àà¦reda  Ditschanreden  Frànzeeschadresser la parole à ...  Anglischto talk to ...   Kat:V Partizip:ààgredt

 i¦reda  Ditscheinreden  Frànzeeschinfluencer   Kat:V Partizip:igredt

 noh¦reda  Frànzeeschrépéter, rapporter des nouvelles   Kat:V Partizip:nohgredt

 uf¦reda  Ditschaufreden  Frànzeeschrépliquer (de manière effrontée)   Kat:V Partizip:ufgredt

 üs¦reda  Ditschausreden  Frànzeeschdissuader   Kat:V Partizip:üsgredt

 verreda  Ditschaufreden  Frànzeeschfaire un lapsus, parler en se trompant   Kat:V Partizip:verredt


 renna  Ditschlaufen  Frànzeeschcourir  Anglischto run   Kat:V Partizip:grennt

 àà¦renna  Frànzeeschse cogner  Anglischto hit   Kat:V Partizip:ààgrennt

 àb¦renna  Frànzeeschs'enfuir  Anglischto flee   Kat:V Partizip:àbgrennt

 i¦renna  Frànzeeschfoncer dans ...  Anglischto hit   Kat:V Partizip:igrennt

 noh¦renna  Frànzeeschpoursuivre  Anglischto follow   Kat:V Partizip:nohgrennt

 um¦renna  Frànzeeschrenverser (lors d'un déplacement)   Kat:V Partizip:umgrennt schriiwa  Ditschschreiben  Frànzeeschécrire  Anglischto write   Kat:V Partizip:gschrìewa

 àà¦schriiwa  Ditschanschreiben  Frànzeeschécrire (de manière publique)  Anglischto write   Kat:V Partizip:ààgschrìewa

 àb¦schriiwa  Ditschabschreiben  Frànzeeschcopier  Anglischto copy   Kat:V Partizip:àbgschrìewa

 i¦schriiwa  Ditschanschreiben  Frànzeeschinscrire  Anglischto   Kat:V Partizip:igschrìewa

 uf¦schriiwa  Ditschaufschreiben  Frànzeeschnoter   Kat:V Partizip:ufgschrìewa

 unterschriiwa  Ditschunterschreiben  Frànzeeschsigner  Anglischto sign   Kat:V Partizip:unterschrìewa

 um¦schriiwa  Ditschumschreiben  Frànzeeschtranscrire   Kat:V Partizip:umgschrìewa

 üs¦schriiwa  Ditschausschreiben  Frànzeeschécrire en entier   Kat:V Partizip:üsgschrìewa

 verschriiwa  Ditschverschreiben  Frànzeeschprescrire   Kat:V Partizip:verschrìewa steh  Ditschstehen  Frànzeeschse tenir debout  Anglischto stand   Kat:V Partizip:gstànda

 uf¦steh  Ditschaufstehen  Frànzeeschse lever  Anglischto stand up   Kat:V Partizip:ufgstànda

 unter¦steh  Ditschunterstehen  Frànzeeschs'abriter   Kat:V Partizip:untergstànda

 versteh  Ditschverstehen  Frànzeeschcomprendre  Anglischto understand   Kat:V Partizip:verstànda

 züe¦steh  Ditschzustehen  Frànzeeschadmettre, être d'accord  Anglischto agree   Kat:V Partizip:züegstànda


 stella  Ditschstellen  Frànzeeschposer  Anglischto put   Kat:V Partizip:gstellt

 àà¦stella  Ditschanstellen  Frànzeeschemployer / faire une bêtise  Anglischto employ   Kat:V Partizip:ààgstellt

 àb¦stella  Ditschabstellen  Frànzeeschrésilier   Kat:V Partizip:àbgstellt

 har¦stella  Ditschherstellen  Frànzeeschfabriquer  Anglischto produce   Kat:V Partizip:hargstellt

 i¦stella  Ditscheinstellen  Frànzeeschrecruter / faire un réglage   Kat:V Partizip:igstellt

 uf¦stella  Ditschaufstellen  Frànzeeschériger  Anglischto put up   Kat:V Partizip:ufgstellt

 um¦stella  Ditschumstellen  Frànzeeschdéplacer, modifier (idée de transition)   Kat:V Partizip:umgstellt

 üs¦stella  Ditschausstellen  Frànzeeschexposer  Anglischto exhibit   Kat:V Partizip:üsgstellt

 verstella  Ditschverstellen  Frànzeeschdérégler   Kat:V Partizip:verstellt

 sìch verstella  Ditschsich verstellen  Frànzeeschfeindre   Kat:V Partizip:sìch verstellt

 vor¦stella  Ditschvorstellen  Frànzeeschprésenter  Anglischto present   Kat:V Partizip:vorgstellt


 teila  Ditschteilen  Frànzeeschpartager  Anglischto split   Kat:V Partizip:teilt

 i¦teila  Ditscheinteilen  Frànzeeschrépartir  Anglischto detail   Kat:V Partizip:iteilt (Mìr teila's güet i, noh langt's.)

 urteila  Ditschurteilen  Frànzeeschjuger  Anglischto judge   Kat:V Partizip:urteilt (Dr Rìchter urteilt.)

 üs¦teila  Ditschausteilen  Frànzeeschdistribuer  Anglischto deal   Kat:V Partizip:üsteilt (Ìch teil d Kàrta üs.)

 verteila  Ditschverteilen  Frànzeeschpartager  Anglischto split   Kat:V Partizip:verteilt (Mìr verteila d Bredala.)

Adverb[Quälltäxt bearbeite]

 Adverb  DitschAdverb  Frànzeeschadverbe  Anglischadverb   Kat:N n Pluràl:Adverb


 • Fer a Ort vo ma ànageht (zum Beispiel: „ar geht ...“)

 vìra  Frànzeeschdevant   Kat:Adv

 hìntra  Frànzeeschderrière (quelque chose)   Kat:Adv

 uffa  Ditschherauf  Frànzeeschen-haut, vers le haut  Anglischupwards   Kat:Adv

 àwa  Ditschherunter  Frànzeeschen-bas, vers le bas  Anglischdown   Kat:Adv

 inna  Ditschhinein  Frànzeeschà l'intérieur  Anglischinside   Kat:Adv

 drii  Ditschdarin  Frànzeeschdedans (dans quelque chose)   Kat:Adv

 üssa  Ditschheraus  Frànzeeschà l'extérieur  Anglischoutside   Kat:Adv

 drüss  Ditschdaraus  Frànzeeschdehors (hors de quelque chose)   Kat:Adv

 umma  Ditschherum  Frànzeeschde côté (idée de tourner)   Kat:Adv

 ìwra  Frànzeeschde l'autre côté (idée de traverser)  Anglischothersides   Kat:Adv

 heim  Ditschheim  Frànzeeschà la maison  Anglischhome   Kat:Adv

 gràdüs  Ditschgeradeaus  Frànzeeschdroit devant  Anglischstraight ahead   Kat:Adv

 hìntersi  Ditschrückwärts  Frànzeeschen arrière  Anglischbackwards   Kat:Adv


 • Fer a Ort vo ma ìsch (zum Beispiel: „ar ìsch ...“, „ar blibt ...“)

 vorna  Ditschdavorn  Frànzeeschdevant   Kat:Adv

 dhìnta  Ditschdahinter  Frànzeeschderrière   Kat:Adv

 dowa  Frànzeeschen-haut   Kat:Adv

 dunta  Frànzeeschen-bas   Kat:Adv

 dìnna  Frànzeeschdedans   Kat:Adv

 duss  Frànzeeschdehors   Kat:Adv

 drum umma  Ditschrund herum  Frànzeeschtout autour  Anglischall around   Kat:Adv

 dheim  Ditschzu Hause  Frànzeeschà la maison  Anglischat home   Kat:Adv


 • Fer a Ort (ègàl äb mìt oder ohna Bewegung)

 hìnta  Frànzeeschderrière (en général)   Kat:Adv

 drìwer  Ditschdarüber  Frànzeeschpar-dessus   Kat:Adv

 druf  Ditschdarauf  Frànzeeschdessus  Anglischthereon   Kat:Adv

 drunter  Ditschdarunter  Frànzeeschdessous  Anglischthereunder   Kat:Adv

 dernawa  Ditschdaneben  Frànzeeschà côté  Anglischbesides   Kat:Adv

 derzwìscha  Ditschdazwischen  Frànzeeschentre les deux   Kat:Adv

 owa  Ditschoben  Frànzeeschen-haut   Kat:Adv (owa ìm Kanschterla... gànz owa...)

 unta  Ditschunten  Frànzeeschen-bas   Kat:Adv (unta ìm Kaller... noch mehr unta...)


 • Fer d Zitt

 sallamols  Ditschdamals  Frànzeeschà l'époque, autrefois  Anglischformerly   Kat:Adv

 vorhar  Ditschvorher  Frànzeeschavant  Anglischpreviously   Kat:Adv

 sitterhar  Ditschseither  Frànzeeschdepuis  Anglischsince then   Kat:Adv

 friaih  Ditschfrüh  Frànzeeschtôt  Anglischearly   Kat:Adv

 friaiher  Ditschfrüher  Frànzeeschplus tôt  Anglischearlier   Kat:Adv

 kìrzlig  Ditschkürzlich  Frànzeeschrécemment  Anglischrecently   Kat:Adv

 doletscht  Ditschletztens  Frànzeeschdernièrement  Anglischlately   Kat:Adv

 z'letscht  Ditschzuletzt  Frànzeeschen dernier  Anglischlast   Kat:Adv

 vorgescht  Ditschvorgestern  Frànzeeschavant-hier   Kat:adv

 gescht  Ditschgestern  Frànzeeschhier  Anglischyesterday   Kat:adv

 hìtt  Ditschheute  Frànzeeschaujourd'hui  Anglischtoday   Kat:adv

 jetz  Ditschjetzt  Frànzeeschmaintenant  Anglischnow   Kat:Adv

 momentàn  Ditschen ce moment  Frànzeeschmomentan  Anglischat the moment   Kat:Adv

 dàto  Ditschde nos jours  Frànzeeschheutzutage  Anglischnowadays   Kat:Adv

 derwilscht  Ditschinzwischen  Frànzeeschpendant ce temps  Anglischmeanwhile   Kat:Adv

 zeerscht  Ditschzuerst  Frànzeeschpremièrement  Anglischfirst   Kat:Adv

 glich  Ditschsogleich  Frànzeeschtout de suite  Anglischimmediately   Kat:Adv

 boll  Ditschbald  Frànzeeschbientôt  Anglischsoon   Kat:Adv

 naachschtens  Ditschnächstens  Frànzeeschprochainement  Anglischshortly   Kat:Adv

 noochhar  Ditschnachher  Frànzeeschaprès  Anglischafterward   Kat:Adv

 dernoh  Ditschdanach  Frànzeeschensuite  Anglischthereafter   Kat:Adv

 morn  Ditschmorgen  Frànzeeschdemain  Anglischtomorrow   Kat:adv

 ìwermorn  Ditschübermorgen  Frànzeeschaprès-demain   Kat:adv

 spot  Ditschspät  Frànzeeschtard  Anglischlate   Kat:Adv

 speeter  Ditschspäter  Frànzeeschplus tard  Anglischlater   Kat:Adv

 schliaßlig  Ditschschließlich  Frànzeeschfinalement  Anglischfinally   Kat:Adv

Mehr oder weniger[Quälltäxt bearbeite]

wenig → vìel

 mehr  Ditschmehr  Frànzeeschplus  Anglischmore   Kat:Adv
 weniger  Ditschweniger  Frànzeeschmoins  Anglischless   Kat:Adv


 wer?  Ditschwer?  Frànzeeschqui ?  Anglischwho?   Kat:Ìnterrogativpronoma

 niama oder niamens oder niamets  Ditschniemand  Frànzeeschpersonne  Anglischnobody   Kat:Ìndefinitepronoma

 ma oder mr  Ditschman  Frànzeeschon  Anglischone   Kat:Ìndefinitepronoma

 ebber  Ditschjemand  Frànzeeschquelqu'un  Anglischsomebody   Kat:Ìndefinitepronoma

 teil  Ditscheinige  Frànzeeschquelques  Anglischsome   Kat:Ìndefinitepronoma

 mehrera  Ditschmehrere  Frànzeeschplusieurs  Anglischseveral   Kat:Ìndefinitepronoma

 manka  Ditschmanche  Frànzeeschmaints, beaucoup  Anglischmany   Kat:Ìndefinitepronoma

 àlla  Ditschalle  Frànzeeschtous  Anglischeverybody   Kat:Ìndefinitepronoma


 wàs?  Ditschwas?  Frànzeeschquoi ?  Anglischwhat?   Kat:Ìnterrogativpronoma

 nit oder nix  Ditschnichts  Frànzeeschrien  Anglischnothing   Kat:Ìndefinitepronoma

 s Grìnschta  Ditschdas Geringste  Frànzeeschle minimum  Anglischthe least   Kat:Lok

 wenig  Ditschwenig  Frànzeeschpeu  Anglischfew   Kat:Ìndefinitepronoma

 a bìtsi  Ditschein bisschen  Frànzeeschun peu  Anglischa bit   Kat:Ìndefinitepronoma

 ebbis  Ditschetwas  Frànzeeschquelque chose  Anglischsomething   Kat:Ìndefinitepronoma

 manks  Ditschmanches  Frànzeeschbeaucoup de choses  Anglischa lot   Kat:Ìndefinitepronoma

 vìel  Ditschviel  Frànzeeschbeaucoup  Anglischmuch   Kat:Ìndefinitepronoma

 s Greebschta  Ditschdas Gröbste  Frànzeeschle plus gros  Anglischthe most   Kat:Lok

 s Meischta  Ditschdas Meiste  Frànzeeschla plupart  Anglischthe most   Kat:Lok

 àlles  Ditschalles  Frànzeeschtout  Anglischeverything   Kat:Ìndefinitepronoma


 wo?  Ditschwo?  Frànzeeschou ?  Anglischwhere?   Kat:Ìnterrogativpronoma

 niana oder nianens oder nianets  Ditschnirgendwo, nirgends  Frànzeeschnulle part  Anglischnowhere   Kat:Adv

 aneimens  Ditschirgendwo  Frànzeeschquelque part  Anglischsomewhere   Kat:Adv

 ìweràll  Ditschüberall  Frànzeeschpartout  Anglischeverywhere   Kat:Adv


 wenn?  Ditschwann?  Frànzeeschquand ?  Anglischwhen?

 nia oder niamols  Ditschnie, niemals  Frànzeeschjamais  Anglischnever   Kat:Adv

 amol  Ditscheinmal  Frànzeeschune fois  Anglischonce   Kat:Adv

 àb un züe  Ditschab und zu  Frànzeeschde temps en temps  Anglischfrom time to time   Kat:Lok

 hì un dà  Ditschhin und wieder  Frànzeeschde temps en temps  Anglischevery now and then   Kat:Lok

 mankmol  Ditschmanchmal  Frànzeeschparfois  Anglischsometimes   Kat:Adv

 vìelmol  Ditschvielmals  Frànzeeschsouvent ou de nombreuses fois  Anglischoften or many times   Kat:Adv

 ìmmer  Ditschimmer  Frànzeeschtoujours  Anglischalways, everytime   Kat:Adv

Ursàcha un Wìrkunga[Quälltäxt bearbeite]

Ursàcha un Wìrkunga

 Ursàcha  DitschUrsache  Frànzeeschcause  Anglischcause   Kat:N f Pluràl:Ursàcha
 Wìrkung  DitschWirkung  Frànzeeschconséquence  Anglischeffect   Kat:N f Pluràl:Wìrkunga


↑ stàrka Verbìndung

 verschwiiga (noch)  Ditschum so mehr/um so weniger  Frànzeeschne parlons même pas de ...  Anglischa fortiori (Ar vertrajt kè Wii, verschwiiga noch Schnàps! Dia wo s Piston blosa, sìe trìnka scho vìel, verschwiiga dia wo's dreiha!)

 bsundersch  Ditschbesonders  Frànzeeschsurtout  Anglischespecially   Kat:Adv (Ma heert uns, bsundersch wenn dü so lütt redsch!)

 gàr  Ditschbesonders  Frànzeeschsurtout  Anglischespecially   Kat:Adv (Ma heert uns, gàr wenn dü so lütt redsch!)

 meischtens  Ditschmeistens  Frànzeeschgénéralement  Anglischmostly   Kat:Adv (Mìr gehn àls garn ge spàziara, meischtens wenn scheen Watter ìsch.)

 wial  Ditschweil  Frànzeeschparce que  Anglischbecause (Ma heert uns wial dü lütt redsch.)

 denn  Ditschdenn  Frànzeeschcar  Anglischbecause (Ma heert uns, denn dü redsch lütt.)

 so  Ditschso  Frànzeeschainsi  Anglischso (Redt lütt, so versteht ma dìch besser!)

 (so) àss  Ditschsodass  Frànzeeschpour que  Anglischso that (Redt lütt, (so) àss ma dìch versteht!)

 àlso  Ditschalso  Frànzeeschpar conséquent  Anglischtherefore   Kat:Adv ('s hàltet mìt ragna, àlso geh'mr.)

 noh  Ditschdann  Frànzeeschalors  Anglischthen   Kat:Adv (Wenn's hàltet mìt ragna, noh känna mìr geh.)

 un  Ditschund  Frànzeeschet  Anglischand (Dü redsch lütt un ma versteht dìch güet.)

 aui wenn  Ditschauch wenn  Frànzeeschmême si  Anglischeven if (Aui wenn's ragent, geh' mìr morn ge spàziara.)

 sogàr  Ditschsogar  Frànzeeschmême  Anglischeven   Kat:Adv (Ma heert uns, sogàr wenn ma zwiiselt.)

 àwer  Ditschaber  Frànzeeschmais  Anglischbut (Dü redsch lütt, àwer ma versteht dìch nìt güet.)

 obwohl àss  Ditschobwohl  Frànzeeschbien que  Anglisch though (Obwohl àss's ragent, geh' mr ge spàziara.)

 trotzdam  Ditschtrotzdem