Zum Inhalt springen

Text: Beatrix Potter – The Tale of Squirrel Nutkin

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

S Gschìchtla vum Eichhärnla Nutkin

[Quälltäxt bearbeite]

The Tale of Squirrel Nutkin

Dàs ìsch a Gschìchtla ìwer a Wàdel – a Wàdel wo ìn'ma klei rot Eichhärnla gheert hàt, wo Nutkin gheißa hàt.

Ar hàt a Brüeder ghàà wo Twinkleberry gheißa hàt, un a hüffa Cousins: sa han ìn'ma Wàld glabt àm Rànd nu'ma See.

Ìn dr Mìttla vum See ìsch a Ìnsel gsìì, bedeckt mìt Baim un Hàselnussabaimla; bi dana Baim ìsch a hohla Eicha gsìì, wo s Hüss gsìì ìsch vu'ma Kutz wo Àlt Brüün gheißa hàt.

A Spotjohr, wo d Nìssla zittig gsìì sì, un d Blätter vum Hàselnussabaimla guldig un grian – dr Nutkin un dr Twinkleberry un àlla àndera kleina Eichhärnla sìn üs em Wàld üssa un àwa àm Rànd vum See kumma.

Sa han Flossa mìt Näschtla bàuia, un mìt dana sìn sa ìwer s Wàsser uf dr Nàchtkützìnsel gànga, fer Nussa sàmmla.

Jedes Eichhärnla hàt a Säckla un a groß Rüeder ghàà, un hàt si Wàdel wia-n-a Segel breit gstreckt.

Sa han aui drèi fatta Miis àls Gschank fer dr Àlt Brüün mìtgnumma, un han sa uf sina Igàngschwella àgglìgt.

Dernoh han sìch dr Twinkleberry un d àndra Eichhärnla làngsàm buckt un han heeflig gsajt:

„Àlter Brüün, mächta-n-Ìhr uns d Erlàuibnis gaa fer uf Ìhrer Ìnsel Nussa sàmmla?“

Àwer dr Nutkin ìsch schrecklig frach gsìì. Ar ìsch uf un àwa ghïpst wia-n-a kleina rota Kìrscha, un hàt gsunga:

„Root dàs Rätsel, rot-tot-tote!
A Mannla ìn'ma rota Màntel!
A Stacka ìn sinera Hànd, un a Stei ìn sim Hàls;
Wenn dü mìr dàs rootsch, gìbb i dìr a Groscha.“

Jetz ìsch dàs Rätsel aso àlt às d Hìgel; dr Àlt Brüün hàt dr Nutkin gàr nìt ààglüegt.

Ar hàt sina Àuiga fescht züegmàcht un ìsch igschlofa.

D Eichhärnla han ìhra Säckla mìt Nusaa gfìllt, un sa sìn z Owa heim gsegelt.

Àwer àm naachschta Morga, sìn sa àlla wìder zruck uf d Hàchtkützìnsel gànga; un dr Twinkleberry un d àndra han a flotta dìcka Schaarmüüs brocht un hnsa uf dr Stei vor dr Tìra vum Àlt Brüün glìgt, un han gsajt:
„Monsieur Brüün, mächta-n-ìhr uns Ìhra frìndliga Erlàuibnis gaa, fer noh meh Nussa z sàmmla?“

Àwer dr Nutkin, wo kè Reschpakt ghàà hàt, hàt fànga-n-à uf un àb tànza, hàt dr Àlt Brüün mìt'ra Brennessla kìtzelt un hàt gsunga:

„Àlt Monsieur B! Root mìr – roo!
Hitty Pitty ìn dr Wànd,
Hitty Pitty üs dr Wànd,
Hitty Pitty wìrd dìch bissa!“

Dr Àlt Brüün ìsch plätzlig verwàcht un hàt d Schaarmüüs ìn si Hüss traajt.

Ar hàt d Tìra vor dr Nàsa vum Nutkin züegmàcht. Àn dam momant ìsch a bìtsi blàuier Ràuiech vu'ma Holzfiir üs em Spìtz vu dr Tànna üssakumma, un dr Nutkin hàt dur s Schlìsseloch glüegt un hàt gsunga:

„A Hüss voll, a Loch voll!
Un dü kààsch kè Schìssala voll bikumma!“

D Eichhärnla han uf dr gànza Ìnsel Nussa gsüecht un han ìhra Säckla gfìllt.

Àwer dr Nutkin hàt Eichäpfala gsàmmelt – gaal un rot – un ìsch uf'ma Büechastumpf gsassa fer Kììgla spìela, un hàt uf d Tìra vum Àlt Brüün glüegt.

Àm drìtta Tàg sìn d Eichhärnla sehr friaih ufgstànda un sìn ge fìscha; sa han sìewa fatta Fìschla gfànga àls Gschank fer dr Àlt Brüün.

Sa sìn ìwer dr See gsegelt un sìn unter'ma schreega Käschtenabàuim uf dr Nàchtkütz-Ìnsel glànda.

Dr Twinkelberry un sechs àndera fleina Eichhärnla han jeder a fatt Fìschla traajt; àwer dr Nutkin, wo kè scheena Màniara ghàà hàt, hàt ìwerhàuipt kè Gschank brocht. Ar ìsch vìragrennt un hàt gsunga:

„Dr Mànn ìn dr Wìschta hàt mìr gsajt:
„Wia vìel Ardbeera wàchsa ìm Meer?“
Ìch hà Àntwort gaa wia-n-i's racht gmeint hà –
„So vìel às rota Harìng ìm Wàld wàchsa.“ “

Àwer dr Àlt Brüün hàt sìch nìt um Rätsel ìntressiart – nìt amol wenn'r d Àntwort bikumma hàt.

Àm viarta Tàg han d Eichhärnla a Gschank vu sechs fatta Kafer brocht, wo so güet gsìì sìn às Kìrscha ìn era Kìrschapfànnaküecha der dr Àlt Brüün. Jeder Kafer ìsch sorgfaltig ìn'ma Blätt igwìckelt gsìì un mìt'ra Pìnianodla-Stìch zammabunda gsìì.

Àwer dr Nutkin hàt so grobb wia ìmmer gsunga: „Àlter Monsieur B! Root-mi-roo Mahl üs Anglànd, Obst üs Spània, Han sìch ìn'ra Ragaduscha ààtroffa; Han sìch ìn a Tascha glìgt wo mìt'ma Schnüer zammabunda gsìì ìsch. Wenn dü mìr dàs Rätsel rootsch, gìbb i dìr a Rìng.“ Wàs vum Nutkin lacherlig gsìì ìsch, denn a hàt kè Rìng ghàà fer zum Àlta Brüün z gaa.

D àndera Eichhärnla han ìn da Nussaheerscht vu uffa bis àwa garnta; àwer dr Nutkin hàt d Bliamla vu'ma Dornbusch gsàmmelt un hàt sa mìt Pinianoodla vollgstupft.

Àm fimfta Tàg han d Eichhärnla wìld Hunig àls Gschank brocht; ar ìsch aso siaß un klaawrig gsìì àss sa ìhra Fìnger àbgschlackt han, wo sa na uf dr Stei gstellt han. Sa han na üs'ma Hornüssnascht owa uf em Hìgel gstohla.

Àwer dr Nutkin ìsch uf un àwa blìtzt un hàt gsunga –

„Hum-a-bum! summa! summa! Hum-a-bum summa!
Wo-n-i uf Tipple-Tine gànga bì
Hà-n-i a Harda scheena Schwiina ààtroffa;
Teil gaal àm Nacka, teil gaal àm Hìnter!
Dia sìn wìrklig d scheenschta Schwiina
Wo jee uf Tipple-Tine gànga sìn.“

Dr Àlt Brüün hàt uffaglüegt, üs Ekel vor dr Frachheit vum Nutkin.

Ar hàt àwer dr Hunig gassa!

D Eichärnla han ìhra Säckla mìt Nussa gfìllt.

Àwer dr Nutkin ìsch uf'ma großa flàcha Stei gsassa un hàt mìt'ma wilda Äpfel un Tànnabibbala Kìgla gspìelt.

Àm sechsta Tàg, wo a Sàmschtig gsìì ìsch, sìn d Eichhärnla zum letschta Mol wìder kumma; sa han a frìsch-glìggt Ei ìn'ma Korb brocht, àls letscht Àbsìedsgschank fer dr Àlt Brüün.
Àwer dr Nutkin ìsch vorna dràà grennt, ar hàt glàcht un hàt gschroia –

„Dr Humpty Dumpty lìgt ìm Bàch,
Mìt'ra wissa Decka um dr Hàls,
Viazig Dokter un viarzig Hàndwarker,
Känna dr Humpty Dumpty nìt z Wag brìga!“

Jetz hàt sìch dr Àlt Brüün um Eier ìntressiart; ar hàt a Àuig ufgmàcht un wìder züe. Àwer ar hàt ìmmer noch nit gsajt.

Dr Nutkin ìsch ìmmer fracher worra –

„Àlt Monsieur B! Àlt Monsieur B!
Hickamore, Hackamore, uf dr Kuchatìra vum Keenig;
Àlla Rässer vum Keenig, un àlla Manner vum Keenig,
Han nìt känna Hickamore, Hackamore,
Àn d Tìra vum Keenig brìnga.“

Dr Nutkin hàt uf un àwa tànzt, wia-n-a Sunnastràhl; àwer dr Àlt Brüün hàt ìmmer noch nit gsajt.

Dr Nutkin hàt wìder ààgfànga –

„Dr Arthur O'Bower hàt sina Bànda verbrocha,
Ar kummt ku schrèia uf si Lànd!
Dr Keenig vu Schottlànd mìt sinera gànza Macht,
Han dr Arthur nìt känna vu sim Bower??? ???“

Dr Nutkin hàt a Kràchgmàcht, wo wia dr Wìnd teent hàt, un ar hàt a Gump gnumma fer direkt uf dr Kopf vum Àlt Brüün blìtza!...
Dernoh hàt ma gliichzittig heera waadra un brummela un a lütter „Squiik“!.
D àndra Eichhärnla sìn ìn d Heerscht àbgrennt.

Wo sa sehr vorsìchtig zruckkumma sìn, un um d Baim glüegt han – do ìsch dr Àlt Brüün uf sinera Tìra-Schwella gsassa, zìmlig riahwig, mìt gschlossena Àuiga, wia wenn nit pàssiart war.

Àwer dt Nutkin ìsch ìm Sàck vu sim Kìttel gsìì!

Dàs sìeht üs wia s And vum Gschìchtla; àwer as ìsch's nìt.

Dr Àlt Brüün hàt dr Nutkin ìn si Hüss traajt, un hàt na àm Wàdel ghébbt, fer na üspelza; àwer dr Nutkinhàt aso stàrk zoga, àss si Wàdel ìn zwei Teil brocha ìsch, un ar ìsch d Staaga uffagrennt un ìsch dur s Bìhnafanschter üssagrennt.

Un zitterhar, wenn ìhr dr Nutkin uf'ma Bàuim ààtraffa un ìhm a Rätsel stella, wìrd ar Stackla uf èich warfa, mìt sina Fiaß stàmpfa, un schrèia –

„Cuck-cuck-cuck-cur-r-r-cuck-k-k!“