Zum Inhalt springen

Text: Beatrix Potter – The Tale of Peter Rabbit

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

S Gschìchtla vum Peter Kìnggala

[Quälltäxt bearbeite]


S Gschìchtla vum Peter Kìnggala

As sìn amol viar kleina Kìnggala gsìì, dia han Flopsy, Mopsy, Wisswadala un Peter gheißa.

Sa han mìt ìhrer Müeter ìn'ma Sàndboda glabbt, unter dr Wurzla vu-n'ra sehr großa Tànna.

„Jetz, mina Liawa,“ hàt d àlta Màdàm Kìnggala a Morga gsajt, „ìhr känna ìn d Falder oder uf dr Wag àwa geh, àwer gehn joo nìt ìn dr Gàrta vum Monsieur McGregor; èier Vàter hàt a Unfàll ghàà; d Màdàm McGregor hàt na ìn a Pàschteta gmàcht.“

„Gehn jetz, un màcha kè Dummheita. Ìch gàng üssa.“

Dernoh hàt d àlta Màdàm Kìnggala a Korb un ìhra Bàrabli gnumma, un ìsch dur dr Wàld zum Bäck gànga. Sa hàt a Pfund Schwàrzbrot un fìmf Weckla mìt Triiwala kàuift.

S Flopsy, s Mopsy un s Wisswadala, wo sehr bràva Kìnggala gsìì sìn, sìn dr Wag àwa gànga fer Brumbeera zupfa.

Àwer dr Peter, wo-n-a rìchtiger Wàgges gsìì ìsch, ìsch direkt ìn dr Gàrta vum McGregor grennt un ìsch unter em Tìrla duragschlupft!

Zerscht hàt'r Sàlàt un Bohna gfrassa; un dernoh hàt'r a pààr Radig gfrassa.

Un dernoh, wo's ìhm schlacht worra ìsch, hàt'r Peterla gsüecht.

Àwer hìnter'ma Mìschtbett, hàt'r dr McGregor ààtroffa!

Dr McGregor ìsch àm Boda knèit un hàt Krütt gsetzt, àwer ar ìsch ufgsprunga un ìsch ìm Peter mìt ema Racha nohgrennt, wahrend àss'r „Hàlt, dü Diab“ gschroia hàt.

Dr Peter hàt schrecklig Àngscht bikumma; ar ìsch dur dr Gàrta grennt, wial'r dr Wag zum Tìrla vergassa ghàà hàt.

Ar hàt einer vu sina Schüeh ìm Krütt verlora, un a ànderer Schüeh bi da Hardäpfel.

Nohdam àss'r sa verlora ghàà hàt, ìsch'r uf sina viar Bei grennt, vììl schnaller. Àlso war'r wohrschins ànakumma, wenn'r nìt mìt Pach ìn a Krüsala-Netz innagrennt war, un mìt da breita Knäpf vu sim Kìttel ààghankt blììwa war. 's ìsch a blàuier Kìttel mìt Messìng-Knäpf gsìì, zìmlig nèi.

Dr Peter hàt scho gmeint àss's fer ìhn fertig gsìì ìsch, ar hàt mìt großa Trana brialt; àwer a pààr frìndliga Spàtza han na heera briala, sa sìn gànz ufgrégt züe-n'm àna ku fliaga un han na ufgmuntert, àss'r sìch Miaih gìtt.

Dr McGregor ìsch dernoh mìt ema Siib kumma, wo-n'r uf dr Peter hàt wälla màcha; àwer dr Peter hàt ìm letschta Momant känna àbrenna, wo-n'r si Kìttel hìnter sìch gloo hàt.

Ar ìsch ìns Schäpfla innagrennt un ìsch ìn a Spretzkànna blìtzt. 's war ebbis scheens gsìì fer sìch dìnna verstecka, wenn nìt so vììl Wàsser dìnna gsìì war.

Dr McGregor ìsch ìwerziigt gsìì àss dr Peter aneima ìm Schäpfla sott sìì, vìllìcht unter'ma Blüema-Hàfa versteckt. Ar hàt sa àlla sorgfaltig umdreiht, un hàt unter jedem glüegt.

Uf eimol hàt dr Peter gniast-„Atschu!“ Dr McGregor ìsch ìhm glich noh.

Un ar hàt pràwiart, mìt sim Füeß uf dr Peter z tràmpa, àwer dr Peter ìsch s Fanschter üssablìtzt un hàt derbii drèi Pflànza umgrennt. S Fanschter ìsch fer dr McGregor züe ang gsìì, un sowìso ìsch da Mànn miad gsìì vu dam Kìnggala-Nohrenna. Ar ìsch àn sina Àrwet zruckgànga.

Dr Peter ìsch ànagsassa fer sìch üsrüehia; ar hàt kè Luft meh ghàà un hàt vor Schracka zìttert, un ar hàt gar nìt gwìsst, weller Wag z namma. Un aui, ar ìsch sehr fiicht worra, wo-n'r ìn dara Spretzkànna gsassa ìsch.

A Rung speeter, hàt'r fànga ummanander z làuifa, gànz unsìcher, nìt sehr schnall, un hàt ìweràll ummaglüegt.

Ar hàt a Tìra ìn'ra Wànd gfunda; sa ìsch àwer gschlossa gsìì, un 's ìsch nìt gnüe Plàtz gsìì àss a dìck klei Kìnggala drunter hatt kännta schlupfa.

A àlta Müüs ìsch ìwer d Stei-Schwella inna un üssa grennt, mìt Arbsa un Bohna wo sa fer ìhra Fàmìlia ìn dr Wàld traajt hàt. Dr Peter hàt sa gfroggt fer dr Wag zum Tìrla, àwer sa hàt a so-n-a großa Arbsa ìm Müül ghàà àss sa kè Àntwort hàt känna gaa. Sa hàt gega-n-ìhm dr Kopf gschìttelt. Dr Peter hàt fànga-n-à hiila.

Dernoh hàt'r si Wag gràd üs dur dr Gàrta pràwiart z fìnda, àwer ar hàt sìch ìmmer mehr verwìrrt. A Momant, ìsch'r àn'ma Wèiher kumma, wo-n-àls dr McGregor Spretzkànna gfìllt hàt. A wissa Kàtz hàt uf Guldfìschla düült, sa ìsch sehr sehr riahwig gsassa, àwer àb un züe hàt dr Spìtz vu ìhrem Wàdel gjuckt, wia wenn'r làwandig war. Dr Peter hàt dankt, as war besser wenn'r witterscht giang ohna mìt ìhra z reda; ar hàt scho àllerhànd ìwer Kàtza erfàhra dur si Cousin, dr klei Benjamin Bunny.

Ar ìsch zruck gega s Schäpfla gànga, àwer plätzlig, zìmlig nooch àn ìhm, hàt'r dr Kràch vu-n'ra Hàcka – scr-r-ritch, scratch, scratch, scritch – gheert. Dr Peter ìsch schnall unter a Huurscht gànga. Ìn dam Momant wo nit meh los gsìì ìsch, ìsch'r üssa gànga, ìsch ìwer a Stoßkàrra glatert un hàt drìwer glüegt. S erschta, wo-n'r gsah hàt, ìsch dr McGregor wo àm Zìwala-Hàcka gsìì ìsch. Si Rìcka ìch ìn dr Rìchtung vum Peter gsìì un hìnter ìhm ìsch s Tìrla gsìì!

Dr Peter ìsch gànz liislig vum Stoßkàrra àwa gànga un hàt fànga-n-à renna so schnall àss'r hàt känna, gràd üs hìnter schwàrza Gsànterla Heerscht.

Dr McGregor hàt na àm Ecka gsah, àwer dr Peter hàt uf dàs nìt glüegt. Ar ìsch unter em Tìrla duragschlupft un ìsch andlig üs em Gàrta ìm Wàld ìn Sìcherheit gsìì.

Dr McGregor hàt dr kleina Kìttel un d Schüeh ufghankt fer a Vogelschiich màcha, fer d Àmsla verschrecka.

Dr Peter hàt nia ghàlta mìt renna un hàt nìt hìntersi glüegt bis ar àn dr großa Tànna heimkumma gsìì ìsch.

Ar ìsch aso miad gsìì àss'r sìch uf dr scheena weicha Sàndboda vum Kìnggalaloch hàt lo ghèia un hàt d Àuiga züegmàcht. Sina Müeter ìsch àm Kocha beschaftigt gsìì; sa hàt sìch gfroggt wàs'r mìt sim Plunder gmàcht hàt. 's ìsch s zweita Kìttala un d zweita pààr Schüeh wo dr Peter verlora ghàà hàt ìn viarzeh Tag.

As tüet mìr Leid, àwer ìch müeß sàga àss's ìm Peter nìt so güet gsìì ìsch wahrend em Owa.

Sina Müeter hàt na ìns Bett gmàcht, un hàt Kàmìllàtee gmàcht; un hàt ìm Peter a Dosa dervu gaa.

„A Läffel-voll namma wenn ma ìns Bett geht.“

Àwer s Flopsy, s Mopsy un s Wisswadala han Brot, Mìlch un schwàrza Gsànterla fer s Zowaassa bikumma.