Text:Louis Zumstein/A Versoach

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

Louis Zumstein (1805–1871)

A Versoach

– Mis Mârje, om d’lengo Zid z’vertribè,
Mos eh der noch as Liedje schribè,
Du bescht d’ schenschta in dir Cotto,
On thuescht gierè der Litto schpotto.

Dè Techtrè siegè:
Mo heige sche gierè,
Mo tiege sche geti,
Den esch mo hè.

Pasche had’s g'seid. Gott vergielt!
„Dè heige mo d' Held of descher Wield.“
Aber eh lachen, o’ frägen ni dernoa;
Geh mer a Schmok, o’ loan dsche goa.
Guet Nacht mis Mârie!

Pasche escht d' Schissgasso n’ ambré.
O’ Mârje brengt me ou no dré:
Eh meinen aschó ès sige inis.
Appa na! – om gar kein Pris:

Du bescht z’oalz,
On ergoalz.
Wier wellte dech?
Bescht leidor als ech,

'S glischte thue, escht ni kalbrod:
Eh hän nomma as bezje g’joagod:
Due schtreck eh ’s Gwehr lise us,
Schiessen –, on treffen a Schpetzmaus.
Guet Nacht mis Mârie!


– Geält, du hättescht gière mogo
Wondro, on en de Verbläz logo?
Aber eh ben g’schidor als ihr loakenè;
Wier weilte Iôsè diene Mandjenè?

Di probieren,
O’ verheren,
Seägäd blos!
Leks on gross.

A rechtè liebè jongè n’ehro Ma,
Häd dschis Schmokje, on geid ni derva;
Escht em Habet, on ged as Wib,
Zeised Wollo, o’ häd guete Zit.
Guet Nacht mis Mârie!

Fer’ Oaltem häd’s no deär Techtre gäd,
Woa ni hein g’wesst vam Eäbreschwèg:
Aber iez, van der Trino en den Obertlheil,
Hein älle z’ Hiers em Fuder feil.

Wier wellte trûe,
On of dschi bûe,
On dè no geh?
As sottens Véh!

Eh well ni z’fascht of dè Techtrè rittè,
Es gèrro, dschi sin flête of allè Sittè,
O’ hein noch as guets, trus Hiers fer d'Eh;
Dschi sin’ aber, woa der fierdreg Schnée.
Guet Nacht mis Mârie!

Om appas dra z’verbessro,
Mim Liedje, leg’ eh no dez derzue:
Mo selle d’Wiber ehro!
On äbe niemer drober tuè.
Wellt wesso, wevel erjo Hierze ghein?
Deng wie gierè wier endsche n’ Eijo hein – !!!

Græschoney, 10 November 1850.