Spruch:Wilhelm Unseld/Schwäbische Sprichwörter/Der Mund

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wilhelm Unseld: Schwäbische Sprichwörter und Redensarten

gesammelt in Stuttgart = S, Tübingen = T, Ulm = U und Blaubeuren = B


Der Mund.

1) Dear hot a reachts u'g'wäsches Maul. S.

2) Dear hat a reachta u'reifa Gosch. U.

3) Des ischt a wüaschta Maulhuar. U.

4) Dear nimmt glei' a Kuahmaul vol'. U.

5) Deam goht sei' Maul, wia a - n - Entafidla. T.

6) Deam gat sei' Maul, wia so a Bachschtelzalidla. U.

7) Wear in dui Gosch kommt, braucht für koin A'henker z'sorget. U.

8) Gott Nacht! Wer deara dur' d' Hech'l kommt. B.

9) Dau lauft oim 's Wasser im Maul z'säma. U.

10) Des ischt au' einer von deane, dia 's Maul net halta könnet. U.

11) Dear hat nex, als a reachta Gosch, des ischt au' älles. U.

12) Deam gat koi' wauhr's Wort zum Maul raus. U.

13) Gang, halt dein Schnab'l! S.

14) Dear lebt von d'r Ha'd in's Maul. U.

15) Bei deam hoißt's no, Maul was witt? U.

16) Des ischt a reacht'r Lällakönig. U.

17) Dear hat a Schandgosch. U.

18) Dear hat a Läschtergosch. U.

19) Reißt dear glei' sei' Gosch auf! U.

20) Dear hängt oim no'h a reachta Gosch a'. U.

21) Dear hat 's Maul au' net dahoim g'lau'. U.

22) Halt dei' Lupp'l! T.

23) Dear hat 's Maul verlaura. U.

24) Bei deam goht 's Maul da ganza Tag schpaziara. S.

25) Halt dei' Muff'l! U.

26) Dui hat emol a Rätsch! S.

27) So, putz dein Rüass'l! S.

28) Dear hot a reachte Babb'lgosch. S.

29) Hängt dear a Laitsch ra! U.

30) Hängt dear a Blätscha ra! S.

31) Dear moi't, ear müaß sei' Gosch in allem drinn hau'. U.

32) Wenn dear 's Maul auftuot, no luigt'r. S.

33) Dear reißt 's Maul wagaweit auf. U.

34) Dear nimmt koi' Blatt vor's Maul. S.

35) Des ischt a reachter Maulaufreißer. U.

36) Dear hat a reachta Wäschergosch. U.

37) Bei deam ischt 's Maul au' 's g'raischt. U.

38) Mit 'm-Maul ka' dear älles. U.

39) Ma ka' de Leut net für d' Mäuler sitza. U.

40) Dear dreht oim 's Wort im Maul rum. S.

41) Des ischt a graußmaulater Dingal'r. U.

42) Deam ischt d' Red im Maul vergrattlet. U.

43) Deam sott ma d' Gosch wegschlaga. U.

44) Des ischt a reachta Batschgosch. U.

45) Dear hat amaul a Batzawaff'l. U.

46) Guck au', des Pfändle! U.

47) Desmaul muascht 's Maul numbinda. U.

48) Dear hot a bois Maul. S.

49) Hängt dui a Briatsch na. U.

50) Hängt dui a Pfanna ra. U.

51) Zua was hat ma sei' Maul, wenn net zum schwätza?. U.

52) 's Maul auf, oder da Beutel! U.

53) Dear macht oim 's Maul wässerig. U.

54) Dui hot amol a losa Gosch. U.

55) Diar fliaget de brotene Tauba in's Maul. S.

56) Des ischt amaul a Klatschgosch. U.

57) Dui hat a meschant's Maul. U.

58) Ema g'schenkta Gaul guckt ma net in's Maul! T.

59) Dear ischt net auf's Maul g'falla. S.

60) Deam schtaht sei' Maul au' koi' Minut schtill. U.

61) Dear nimmt 's Maul vol'. S.

62) Du nimmscht m'r's aus'm Maul. U.

63) Dear hat a guat's Mundschtuck. U.

64) Dui hat en schwarza Racha. U.

65) Deam muaß ma 's Maul schtopfa. S.

66) Dear hot desmol 's Maul verbrennt T.

67) Halt dei Malafizgosch, und schwätz net so dumm raus! U.

68) Dear reißt sei' Maul auf, wia a Schuiratoar. U.

69) Dear reißt 's Maul auf, daß a Heuwaga u'g'schtroift nei' kö't. U.

70) Dui hat scho' a Schwertmaul. U.

71) Dui zuiht ihr Gosch anderscht num. U.

72) Dear reißt Maul und Auga - n - auf. U.

73) Dear gucket mit Maul und Auga, wia d' Loichinger. B.

74) Hat diu a Raff'l! U.

75) Wenn ma deara d' Gosch wegschlüg, no tät se mit am Arsch noh bäppara. U.

76) Gib no Acht, daß d'r 's Maul net ausfranzet. U.

77) Dear hat a Gosch, wia a Schearaschleifer. U.

78) Friß Dräg, nau wurd d'r 's Maul net feadrig. U.

79) Dear schwätzt, wia'm d'r Schnab'l g'wachsa - n - ischt S.

80) Des ischt a reacht's Breimaul. S.

81) Dear tat oim noh auf's Maul scheißa, wenn ma se's g'falla liest. U.

82) Dear muaß ällaweil en Schlozer im Maul hau'. T. (Zigarre)

83) Dear schpärt se's am Maul a'. U.

84) 's ischt koim Maul z'trauet. U.

85) Des ischt a - n - Erzbabb'lgosch. U.

86) Desmol hoscht umaso'scht 's Maul g'schpitzt. S.

87) Gib Acht, daß d'r 's Maul net krumm wird! U. (Beim Lügen.)

88) Des ischt nex, als a Maulheld. S.

89) Dear hot m'r 's vor'm Maul wegg'schnappet S.

90) Des ischt a reachta süaßa Gosch. U. (Eine, die gerne Schleckwaren ißt)

91) Des ischt a baismaulat'r Kerle. U.

92) Gang, halt's Maul, und schwätz gar nex! U.

93) Dear schtoht do, hot d' Zung im Maul, und 's Fidla schtoht lear. T.

94) Dear frißt oim 's Sach vor'm Maul weg. U.

95) Dear lachet auf de hintere Schtockzäh'. U. (Großes Maul.)

96) Dear hängt 's Maul ra, wia a Wickadrescher. B.

97) Sind net wia d' Roß und d' Mäuler, und net wia d' Leut im Weiler. B.

98) Dear sait eba ja, nau wurd'm 's Maul net krumm. U.

99) Dear luigt, wenn'r 's Maul aufmacht. U.

100) Des hoißt ma 's Maul für Narra halta. U.

101) Deam goht sei' Maul wia a Mühlrad. S.

102) Dear kommt in aller Leut Mäuler rum. U.

103) Dear hängt a Pflaitsch ra. U.

104) Dear hängt a Flerra ra. U.

105) Dear maulet noh. U. (Trutzen und nachbrummen.)

106) Dear hat a Gosch, wia a Wäschere. U.

107) Dear ischt z'faul, daß 'r no 's Maul aufmacht. S.

108) Dear hot 's Maul auf'm reachta Fleck. S.

109) Dear muaß schnarrmaula. S.

110) Wenn dear no Dräg in d'r Gosch hätt'. U.

111) Dear hat a reachta Schleckgosch. U.

112) Halt dei' Maul zum Arsch, und friß was kommt. U.

113) Dear hat sei' Maul net umaso'scht. U.

114) Des ischt no über's Maul ra g'schwätzt. U. (Gilt nichts.)

115) Dear hat deam s' Maul gemacht. U. (Zu lieb gesprochen.)


Quelle[Quälltäxt bearbeite]