Lischt vu dr aktive Benutzer

Hops zue: Navigation, Suech
Des isch e Lischt vu Benutzer, wu irgedebis bearbeitet hän in dr letschte 30 Täg.

Du siisch d Zwischespycher-Version vu däre Syte, wu bis zue 3 Stunde, 2 Minute un 45 Sekunde cha alt syy.

Lischt vu dr aktive Benutzer
(Afang | Ändi) (vorderi 50) () aazeige; (20 | 50 | 100 | 250 | 500) uf ds Mal(Afang | Ändi) (vorderi 50) () aazeige; (20 | 50 | 100 | 250 | 500) uf ds Mal